Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Aktualności

Komunikat Rektora PSD z 8 maja 2020 r.

Komunikat Rektora PSD z 8 maja 2020 r.

W dniu 8 maja 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie wydał komunikat w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej. Komunikat […]

Zawieszenie zajęć w PSD

Zawieszenie zajęć w PSD

Zgodnie z decyzja Zwierzchnika Kościoła, sprawującego nadzór nad Prawosławnym Seminarium Duchownym, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19, Rektor Seminarium zarządzeniem […]