Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Porządek nabożeństw

  • W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (cs. wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Święta Liturgia o godz. 9:00.
  • W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Święta Liturgia o godz. 7:00.
  • W cerkwi seminaryjnej w okresie roku akademickiego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.