Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

28 grudnia 2019/11 stycznia 2020 r. Sobota, po święcie Narodzenia Chrystusa.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

30 grudnia 2019/12 stycznia 2020 r. Niedziela XXX po Pięćdziesiątnicy, po święcie Narodzenia Chrystusa, przed świętem Objawienia.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

31 grudnia 2019/13 stycznia 2020 r. Poniedziałek. Zakończenie święta Narodzenia Chrystusa.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

1/14 stycznia 2020 r. Wtorek. Święto Obrzezania Pańskiego. Św. Bazylego Wielkiego.

 • 9:00 – Liturgia św. Bazylego Wielkiego.

4/17 stycznia 2020 r. Piątek

 • 7:00 – Królewskie godziny kanoniczne.

5/18 stycznia 2020 r. Sobota przed świętem Objawienia. Wigilia święta Objawienia.

 • 8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma. Wielka wieczernia. Wielkie poświęcenie wody.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

6/19 stycznia 2020 r. Święto Objawienia Pańskiego. Chrzest Pański.

 • 9:00 – Liturgia św. Bazylego Wielkiego. Wielkie poświęcenie wody.

7/20 stycznia 2020 r. Poniedziałek. Sobór św. Jana Chrzciciela.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

12/25 stycznia 2020 r. Sobota po święcie Objawienia.

 • 8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

13/26 stycznia 2020 r. Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy, po święcie Objawienia.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

27 stycznia/9 lutego 2020 r. Niedziela o celniku i faryzeuszu.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.