Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Porządek nabożeństw

Informujemy, że od 14. kwietnia 2020 roku Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie dysponuje Facebookową stroną, na której prowadzone będą transmisje nabożeństw Wielkiego Tygodnia oraz Paschy zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Transmisje dostępne są także dla niezalogowanych użytkowników i uruchamiane będą około 5 minut przed każdym planowanym nabożeństwem. Link do strony jest stały i nie wymaga edytowania.

https://www.facebook.com/Prawosławne-Seminarium-Duchowne-w-Warszawie-112619450380061/

Porządek nabożeństw w kaplicy seminaryjnej

 • Wielki Wtorek
  • – godz. 17.00 – jutrznia.
 • Wielka Środa
  • Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów (ok. 9.30).
  • o godz. 17.00 – jutrznia.
 • Wielki Czwartek
  • rano o godz. 9.00 – wieczernia i Liturgia św. Bazylego Wielkiego.
  • o godz. 17.00 – jutrznia z czytaniem 12-tu Ewangelii o męce Chrystusa.
 • Wielki Piątek
  • godz. 16.00 – wieczernia z wyniesieniem płaszczanicy. Powieczerze z czytaniem kanonu św. Symeona Logotety
 • Wielka Sobota
  • w nocy godz. 2.00 – jutrznia, godz. kanoniczne, Liturgia św. Bazylego Wielkiego.
 • Pascha. Zmartwychwstanie Chrystusa
  • 18 /19 kwietnia 2020 o godz. 23.30 – nabożeństwo o północy, jutrznia i Liturgia paschalna
  • godz. 13.00 wieczernia paschalna

W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 roku, ograniczającym uczestnictwo w nabożeństwach do 5 osób, informuję o mojej decyzji, że we wszystkich nabożeństwach sprawowanych w cerkwi seminaryjnej nie mogą uczestniczyć wierni “z zewnątrz”.

Jest to trudna decyzja, ale proszę o zrozumienie, wyrozumiałość i wytrwałość. Bóg jest z nami.

Zetknęliśmy się z sytuacją, która nie miała miejsca w dotychczasowym naszym życiu. To nowe doświadczenie powinno nas motywować do pokajania i usilnej modlitwy o Boże miłosierdzie.

ks. Jerzy Tofiluk


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.