Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

19 maja / 1 czerwca 2019 r. Sobota.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

20 maja / 2 czerwca 2019 r. Niedziela VI po Wielkanocy. O ślepcu. Św. św. męczenników Chełmskich i Podlaskich.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

22 maja / 4 czerwca 2019 r. Wtorek.

 • 21:00 – Jutrznia zakończenia święta Paschy.

23 maja / 5 czerwca 2019 r. Środa. Zakończenie święta Paschy.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

24 maja / 6 czerwca 2019 r. Czwartek. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

25 maja / 7 czerwca 2019 r. Piątek. Trzecie odnalezienie Głowy św. Jana Chrzciciela.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

26 maja / 8 czerwca 2019 r. Sobota.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

27 maja / 9 czerwca 2019 r. Niedziela VII po Wielkanocy. 

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

1/14 czerwca 2019 r. Piątek. Zakończenie święta Wniebowstąpienia Pańskiego. 

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

2/15 czerwca 2019 r. Sobota Rodzicielska. Modlitwy za zmarłych.

 • 8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

3/16 czerwca 2019 r. Niedziela VIII po Wielkanocny. Dzień Świętej Trójcy. Pięćdziesiątnica.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma. Wieczernia z czytaniem modlitw na klękanie.

4/17 czerwca 2019 r. Poniedziałek. Dzień Świętego Ducha.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.