Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

27 stycznia/9 lutego 2020 r. Niedziela o celniku i faryzeuszu.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

30 stycznia/12 lutego 2020 r. Środa. Sobór Trzech Wielkich Hierarchów i Nauczycieli Kościoła: Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma (w języku greckim).

1/14 lutego 2020 r. Piątek. Wigilia święta Spotkania Pańskiego.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

2/15 lutego 2020 r. Sobota. Święto Spotkania Pańskiego.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

3/15 lutego 2020 r. Niedziela o synu marnotrawnym.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

8/21 lutego 2020 r. Piątek. Zakończenie święta Spotkania Pańskiego.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 21:00 – Jutrznia.

9/22 lutego 2020 r. Sobota rodzicielska (mięsopustna). Modlitwy za zmarłych.

 • 8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

10/23 lutego 2020 r. Niedziela o sądzie ostatecznym. Mięsopustna.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

16/29 lutego 2020 r. Sobota.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

17 lutego/1 marca 2020. Niedziela Przebaczenia Win. Niedziela Seropustna.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.