Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

1/14 listopada 2019 r. Czwartek. Św. Kosmy i Damiana

  • 7:00 Liturgia św. Jana Chryzostoma.

3/16 Listopada 2019 r. Sobota.

  • 17:00 – Całonocne czuwanie

4/17 listopada 2019 r. Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy.

  • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

7/20 listopada 2019 r. Środa.

  • 17:00 – Całonocne czuwanie.

8/21 listopada 2019 r. Czwartek. Sobór Arcystratega Michała i Wszystkich św. Mocy Niebios

  • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

10/23 listopada 2019 r. Sobota.

  • 17:00 – Całonocne czuwanie.

11/24 października 2019 r. Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy.

  • Liturgia św. Jana Chryzostoma w Katedrze Metropolitalnej o godz. 9:30

13/26 listopada 2019 r. Wtorek. Św. Jana Chryzostoma.

  • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

14/27 listopada 2019 r. Środa. Ap. Filipa

  • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

16/29 listopada 2019 r. Piątek. Apostoła i Ewangelisty Mateusza

  • 7:00 Liturgia św. Jana Chryzostoma.


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.