Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 roku, ograniczającym uczestnictwo w nabożeństwach do 5 osób, informuję o mojej decyzji, że we wszystkich nabożeństwach sprawowanych w cerkwi seminaryjnej nie mogą uczestniczyć wierni “z zewnątrz”.

Jest to trudna decyzja, ale proszę o zrozumienie, wyrozumiałość i wytrwałość. Bóg jest z nami.

Zetknęliśmy się z sytuacją, która nie miała miejsca w dotychczasowym naszym życiu. To nowe doświadczenie powinno nas motywować do pokajania i usilnej modlitwy o Boże miłosierdzie.

Na stronie głównej, w niedzielę 29 marca 2020 r. o godz. 9.45 zostanie wskazany adres, gdzie będzie można obejrzeć transmisję Liturgii św. Bazylego Wielkiego z kaplicy seminaryjnej.

ks. Jerzy Tofiluk


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.