Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Zarządzenia Rektora

 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2021.
 2. Zarządzenie nr 5/2021 Rektora PSD z dnia 29 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych w Prawosławnym Seminarium Duchownym w roku akademickim 2020/2021.
 3. Zarządzenie nr 4/2021 Rektora PSD z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
 4. Zarządzenie nr 3/2021 Rektora PSD z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
 5. Zarządzenie nr 8/2020 Rektora PSD z dnia 18 października 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących czasowej organizacji i prowadzenia zajęć.
 6. Zarządzenie nr 7/2020 Rektora PSD z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji i prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2020/2021.
 7. Zarządzenie nr 6/2020 Rektora PSD z dnia 2 września 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.
 8. Komunikat Rektora PSD z dnia 8 maja 2020 r.
 9. Zarządzenie nr 4/2020 Rektora PSD z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania w semestrze letnim egzaminów, zaliczeń oraz egzaminu dyplomowego w PSD.
 10. Zarządzenie nr 3/2020 Rektora PSD z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności PSD.
 11. Zarządzenie nr 2/2020 Rektora PSD z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
 12. Zarządzenie nr 5/2019 Rektora PSD z dnia 21 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących prowadzenia studiów oraz spraw administracyjnych.