Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Kalendarium

Kalendarium roku akademickiego 2021/2022

I semestr (zimowy)

Rok 2021

 • 13/26 września (niedziela)                -Niedziela przed świętem Podwyższenia Krzyża. Inauguracja nowego roku szkolnego.
 • 14/27 września (poniedziałek)          – Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego.
 • 28 września (wtorek)                         – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.
 • 26 września/9 października (sobota) – św. Jana Teologa. Zajęcia odwołane
 • 1/14 października (czwartek)             – Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy. Zajęcia odwołane
 • 30 października -1 listopada             – Dni rektorskie.
 • 21 listopada/4 grudnia (sobota)         – Wprowadzenie do Świątyni Najświętszej Bogurodzicy. Święto seminaryjne. Zajęcia odwołane
 • 23 grudnia 2021 – 9 stycznia 2022    – Przerwa świąteczna

Rok 2022

 • 1/14 stycznia (piątek)                         -Święto Obrzezania Pańskiego. Zajęcia odwołane
 • 6/19 stycznia (środa)                          – Święto Chrztu Pańskiego. Zajęcia odwołane.
 • 24 stycznia (poniedziałek)                – Zakończenie semestru,
 • 26 stycznia – 6 luty                            – Przerwa semestralna.

II semestr (letni)

 • 7 lutego (poniedziałek)                – Początek nowego semestru.
 • 2/15 lutego (wtorek)                    – Święto Spotkania Pańskiego. Zajęcia odwołane
 • 7 -12 marca                                  – Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu. Zajęcia odwołane.
 • 25 marca/7 kwietnia (czwartek)  – Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy. Zajęcia odwołane
 • 18 – 23 kwietnia                           – Wielki Tydzień. Zajęcia odwołane.
 • 11/24 kwietnia                            – Pascha. Święto Zmartwychwstania Pańskiego.
 • 25 kwietnia – 3 maja                   – Przerwa świąteczna.
 • 20 maja/2 czerwca (czwartek)     – Wniebowstąpienie Pańskie. Zajęcia odwołane.
 • 30 maja/12 czerwca (niedziela)   – Pięćdziesiątnica.
 • 31 maja/13 czerwca (poniedziałek) – Dzień Świętego Ducha. Zajęcia odwołane.
 • 9 czerwca (czwartek)                  – Zakończenie zajęć dla absolwentów.         
 • 10-18 czerwca                             ­- Sesja egzaminacyjna dla III roku.
 • 17 czerwca (piątek)                     – Zakończenie zajęć dla I i II roku.
 • 19 czerwca (niedziela)                 – Zakończenie roku dla absolwentów.
 • 18-22 czerwca                             – Sesja egzaminacyjna dla studentów I i II roku.
 • 23 czerwca (czwartek)                 –  Zakończenie roku dla studentów I i II roku.
 • 9-19 września                              – Sesja poprawkowa.
 • 21 września 2022r. (środa)          – Inauguracja nowego roku 2022/2023.