Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Kalendarium

Kalendarium roku akademickiego 2022/2023

I semestr (zimowy)

Rok 2022

 • 8/21 września (środa) -Święto narodzenia Najświętszej Bogurodzicy. Inauguracja nowego roku szkolnego.
 • 22 września (czwartek) – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
 • 14/27 września (wtorek) – Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Zajęcia odwołane
 • 26 września/9 października (niedziela) – św. Jana Teologa.
 • 1/14 października (piątek) – Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy. Zajęcia odwołane
 • 29 października -1 listopada – Dni rektorskie.
 • 21 listopada/4 grudnia (niedziela) – Wprowadzenie do Świątyni Najświętszej Bogurodzicy. Święto seminaryjne. Zajęcia odwołane
 • 22 grudnia 2022 – 8 stycznia 2023 – Przerwa świąteczna

Rok 2023

 • 1/14 stycznia (sobota) -Święto Obrzezania Pańskiego. Zajęcia odwołane
 • 6/19 stycznia (czwartek) – Święto Chrztu Pańskiego. Zajęcia odwołane.
 • 28 stycznia (sobota) – Zakończenie semestru,
 • 30 stycznia – 10 luty – Przerwa semestralna.

II semestr (letni)

 • 13 lutego (poniedziałek)              – Początek nowego semestru.
 • 2/15 lutego (środa)                     – Święto Spotkania Pańskiego. Zajęcia odwołane
 • 26 lutego -4 marca                       – Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu. Zajęcia odwołane.
 • 25 marca/7 kwietnia (piątek)   – Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy. Zajęcia odwołane
 • 10 – 15 kwietnia                           – Wielki Tydzień. Zajęcia odwołane.
 • 3/16 kwietnia                             – Pascha. Święto Zmartwychwstania Pańskiego.
 • 17 – 25 kwietnia – Przerwa świąteczna.
 • 12/25 maja (czwartek)     – Wniebowstąpienie Pańskie. Zajęcia odwołane.
 • 22 maja/4 czerwca (niedziela)   – Pięćdziesiątnica.
 • 23 maja/5 czerwca (poniedziałek) – Dzień Świętego Ducha. Zajęcia odwołane.
 • 9 czerwca (piątek)                   – Zakończenie zajęć dla absolwentów.         
 • 10-18 czerwca                             ­- Sesja egzaminacyjna dla III roku.
 • 17 czerwca (sobota)                     – Zakończenie zajęć dla I i II roku.
 • 18 czerwca (niedziela)                 – Zakończenie roku dla absolwentów.
 • 19-22 czerwca                             – Sesja egzaminacyjna dla studentów I i II roku.
 • 23 czerwca (piątek)                  –  Zakończenie roku dla studentów I i II roku.
 • 12-19 września                            – Sesja poprawkowa.
 • 21 września 2023r. (czwartek)     – Inauguracja nowego roku 2022/2023.