Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kalendarium

Kalendarium roku akademickiego 2019/2020

I semestr (zimowy)

 • 7/20 września (piątek) – Całonocne czuwanie          
 • 8/21 września (sobota) – Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy. Inauguracja nowego roku szkolnego.
 • 23 września (poniedziałek) – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.
 • 14/27 września (piątek) – Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Zajęcia odwołane.
 • 26 września/9 października (środa) – św. Jana Teologa. Zajęcia odwołane
 • 1/14 października (poniedziałek) – Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy. Zajęcia odwołane.
 • 1-3 listopada – Dni rektorskie.
 • 21 listopada/4 grudnia (środa) – Wprowadzenie do Świątyni Najświętszej Bogurodzicy. Święto seminaryjne. Zajęcia odwołane.
 • 6/19 grudnia (czwartek) – Św. Mikołaja. Zajęcia odwołane.
 • 23 grudnia 2019 – 9 stycznia 2020 – Przerwa świąteczna

Rok 2020

 • 1/14 stycznia (wtorek) – Święto Obrzezania Pańskiego. Zajęcia odwołane
 • 25 stycznia (sobota) – Zakończenie semestru,
 • 27 stycznia – 7 luty – Przerwa semestralna.
 • 17-18 lutego – Sesja poprawkowa.

II semestr (letni)

 • 10 lutego (poniedziałek) – Początek nowego semestru.
 • 2/15 lutego (sobota) – Spotkanie Pańskie. Zajęcia odwołane
 • 1 -7 marca  – Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu. Zajęcia odwołane.
 • 25 marca/7 kwietnia (wtorek) – Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy. Zajęcia odwołane.
 • 13-18 kwietnia – Wielki Tydzień. Zajęcia odwołane.
 • 6/19 kwietnia – Pascha. Święto Zmartwychwstania Pańskiego.
 • 20 kwietnia – 2 maja – Przerwa świąteczna.
 • 15/28 maja (czwartek) – Wniebowstąpienie Pańskie. Zajęcia odwołane.
 • 25 maja/7 czerwca (niedziela) – Pięćdziesiątnica.
 • 26 maja/8 czerwca (poniedziałek) – Dzień Świętego Ducha. Zajęcia odwołane.
 • 5 czerwca (środa) – Zakończenie zajęć dla absolwentów.         
 • 9-16 czerwca ­- Sesja egzaminacyjna dla III roku.
 • 15 czerwca (poniedziałek) – Zakończenie zajęć dla I i II roku.
 • 17 czerwca (środa) – Zakończenie roku dla absolwentów.
 • 16-20 czerwca – Sesja egzaminacyjna dla studentów I i II roku.
 • 21 czerwca (niedziela) –  Zakończenie roku dla studentów I i II roku.
 • 10-19 września – Sesja poprawkowa.
 • 20 września 2020 r. (niedziela)    – Inauguracja nowego roku 2020/2021.