Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Kalendarium

Kalendarium roku akademickiego 2023/2024

I semestr (zimowy)

Rok 2023

 • 8/21 września (czwartek) -Święto narodzenia Najświętszej Bogurodzicy. Inauguracja nowego roku szkolnego.
 • 22 września (piątek) – Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
 • 14/27 września (środa) – Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Zajęcia odwołane
 • 26 września/9 października (poniedziałek) – św. Jana Teologa. Zajęcia odwołane
 • 1/14 października (sobota) – Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy.
 • 30 października -1 listopada – Dni rektorskie.
 • 21 listopada/4 grudnia (poniedziałek) – Wprowadzenie do Świątyni Najświętszej Bogurodzicy. Święto seminaryjne. Zajęcia odwołane
 • 22 grudnia 2023 – 8 stycznia 2024 – Przerwa świąteczna

Rok 2024

 • 1/14 stycznia (niedziela) -Święto Obrzezania Pańskiego.
 • 6/19 stycznia (piątek) – Święto Chrztu Pańskiego. Zajęcia odwołane.
 • 27 stycznia (sobota) – Zakończenie semestru,
 • 29 stycznia – 10 lutego – Przerwa semestralna.

II semestr (letni)

 • 12 lutego (poniedziałek) – Początek nowego semestru.
 • 2/15 lutego (czwartek) – Święto Spotkania Pańskiego. Zajęcia odwołane
 • 18 – 23 marca – Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu. Zajęcia odwołane.
 • 25 marca/7 kwietnia (niedziela) – Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy.
 • 29 kwietnia – 4 maja – Wielki Tydzień. Zajęcia odwołane.
 • 22 kwietnia/5 maja  – Pascha. Święto Zmartwychwstania Pańskiego.
 • 6 – 12 maja – Przerwa świąteczna.
 • 7 czerwca (piątek) – Zakończenie zajęć dla absolwentów. 
 • 8-15 czerwca – Sesja egzaminacyjna dla III roku.
 • 31 maja/13 czerwca (czwartek) – Wniebowstąpienie Pańskie. Zajęcia odwołane.
 • 16 czerwca (niedziela) – Zakończenie roku dla absolwentów.
 • 17 czerwca (poniedziałek) – Zakończenie zajęć dla I i II roku.
 • 18-22 czerwca – Sesja egzaminacyjna dla studentów I i II roku.
 • 10/23 czerwca (niedziela) – Pięćdziesiątnica. Zakończenie roku dla studentów I i II roku.
 • 12-19 września – Sesja poprawkowa.
 • 21 września 2023r. (sobota) – Inauguracja nowego roku 2023/2024.