Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Rekrutacja

O przyjęcie do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie mogą ubiegać się kandydaci wyznania prawosławnego, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.

Na adres Seminarium należy przesłać następujące dokumenty:

  1. podanie
  2. kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania)
  3. życiorys
  4. świadectwo maturalne (może być odpis)
  5. metryka chrztu świętego
  6. misja kanoniczna biskupa diecezjalnego
  7. opinia proboszcza
  8. trzy zdjęcia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Seminarium na rok 2022/2023 powinni złożyć dokumenty do 30 sierpnia 2022 r. (termin rekrutacji dodatkowej) na adres:

Prawosławne Seminarium Duchowne
ul. Paryska 27
03-945 Warszawa

Uchwała Rady Seminarium nr RS_8/2021 w sprawie warunków rekrutacji na rok 2022/2023.