Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Rekrutacja

O przyjęcie do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie mogą ubiegać się kandydaci wyznania prawosławnego, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.

Na adres seminarium należy przesłać następujące dokumenty:

  1. podanie;
  2. kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania)
  3. życiorys;
  4. świadectwo maturalne (może być odpis);
  5. metryka chrztu świętego;
  6. misja kanoniczna biskupa diecezjalnego;
  7. opinia proboszcza;
  8. świadectwo zdrowia;
  9. trzy zdjęcia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do seminarium na rok 2021/2022 powinni złożyć dokumenty do 30 lipca 2021 r. na adres:

Prawosławne Seminarium Duchowne
ul. Paryska 27
03-945 Warszawa

Uchwała Rady Seminarium nr RS_2_2020 w sprawie warunków rekrutacji na rok 2021/2022 oraz uchwała nr RS_9_2020 zmieniająca uchwałę nr RS_2_2020.