Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Rekrutacja

O przyjęcie do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie mogą ubiegać się kandydaci wyznania prawosławnego, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.

Na adres Seminarium należy przesłać następujące dokumenty:

  1. podanie
  2. kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania)
  3. życiorys
  4. świadectwo maturalne (może być odpis)
  5. metryka chrztu świętego
  6. misja kanoniczna biskupa diecezjalnego
  7. opinia proboszcza
  8. świadectwo zdrowia
  9. trzy zdjęcia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Seminarium na rok 2021/2022 powinni złożyć dokumenty do 30 lipca 2021 r. na adres:

Prawosławne Seminarium Duchowne
ul. Paryska 27
03-945 Warszawa

Uchwała Rady Seminarium RS_2_2020 w sprawie warunków rekrutacji na rok 2021/2022 oraz uchwała RS_9_2020 zmieniająca uchwałę nr RS_2_2020.