Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Kontakt

Prawosławne Seminarium Duchowne

ul. Paryska 27
03-945 Warszawa

tel.: +48 22 617 83 48
fax: +48 22 616 03 71

email: psd@psd.edu.pl

Rachunek bankowy

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Oddział 12 w Warszawie

Nr rachunku: PL 40 1020 1127 0000 1102 0073 7114
SWIFT/BIC: BPKOPLPW

Lokalizacja

Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ks. prot. dr Andrzej Lewczak

tel.: +48 669 983 939

email: kiodo@orthodox.pl