Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Studia

Obecny program nauczania wpisany jest w sześć semestrów nauki w seminarium i wygląda następująco:

Moduł kształcenia ogólnego

 1. Lektorat języka obcego (I) – język rosyjski – 240 godz.
 2. Lektorat języka obcego (II) – język angielski – 120 godz.
 3. Historia filozofii – 60 godz.
 4. Logika – 45 godz.
 5. Metodologia pracy naukowej – 30 godz.
 6. Seminarium dyplomowe – 60 godz.
 7. Technologie informatyczne – 15 godz.

Moduły kształcenia podstawowego i kierunkowego

 • Języki biblijne i starożytne
  1. Język grecki – 120 godz.
  2. Język łaciński z elementami kultury antycznej – 120 godz.
  3. Język cerkiewnosłowiański – 180 godz.
 • Moduł Biblistyki
  1. Pismo Święte Starego Testamentu (Wstęp) – 60 godz.
  2. Pismo Święte Starego Testamentu (Egzegeza) – 120 godz.
  3. Pismo Święte Nowego Testamentu (Wstęp) – 60 godz.
  4. Pismo Święte Nowego Testamentu (Egzegeza) – 120 godz.
 • Moduł Historii Kościoła
  1. Historia Kościoła Powszechnego – 60 godz.
  2. Historia Kościołów Autokefalicznych i PAKP – 60 godz.
 • Moduł Teologii Dogmatycznej i Moralnej
  1. Katechizm – 60 godz.
  2. Duchowość z elementami teologii zasadniczej – 60 godz.
  3. Teologia dogmatyczna – 120 godz.
  4. Patrologia – 120 godz.
  5. Teksty patrystyczne – 30 godz.
  6. Teologia moralna – 120 godz.
  7. Prawo kanoniczne – 60 godz.
  8. Teologia porównawcza z ekumenizmem – 60 godz.
 • Moduł Teologii Praktycznej
  1. Liturgika – 120 godz.
  2. Ustaw cerkiewny – 180 godz.
  3. Teologia pasterska – 120 godz.
  4. Homiletyka – 60 godz.
  5. Śpiew cerkiewny – 180 godz.
  6. Praktyka liturgiczna

Moduły specjalnościowe – przygotowanie pedagogiczne

 • Moduł: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
  1. Podstawy psychologii dla nauczycieli – 45 godz.
  2. Podstawy pedagogiki dla nauczycieli – 45 godz.
  3. Pedagogika etapów edukacyjnych – 30 godz.
  4. Psychologia etapów edukacyjnych – 30 godz.
  5. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna – 30 godz.
 • Moduł: Przygotowanie w zakresie dydaktyki
  1. Podstawy dydaktyki – 30 godz.
  2. Metodyka nauczania religii – 30 godz.
  3. Katechetyka – 60 godz.
  4. Praktyka pedagogiczna – 120 godz.