Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Terminarz konsultacji dla studentów IOS

Terminy konsultacji dla studentów IOS w semestrze letnim roku 2021/2022.

21 – 25 lutego 2022 r.

14 – 18 marca 2022 r.

11 – 15 kwietnia 2022 r.

9 – 13 maja 2022 r.

6 – 10 czerwca 2022 r.

(egzaminy komisyjne– 20 – 22 czerwca 2022 r.).