Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Terminarz egzaminów w sesji poprawkowej