Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Terminarz egzaminów

W dniu 29 maja 2021 r. zostało opublikowane Zarządzenie nr 5/2021 Rektora PSD. W załączniku nr 1 do tego zarządzenia podane zostały terminy egzaminów i składy Komisji Egzaminacyjnych.

Terminy zaliczeń z poszczególnych przedmiotów w sesji letniej 2020/2021 znajdują się w poniższym linku.