Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Terminarz egzaminów

Terminy egzaminów w sesji poprawkowej 

 • 10 września 2019 r. (wtorek)               godz. 11.00      Teologia pasterska
 • 10 września 2019 r. (wtorek)               godz. 12.00       Homiletyka
 • 11 września 2019 r. (środa)                  godz. 11.00      Teologia moralna
 • 12 września 2019 r. (czwartek)            godz. 16.00      Jęz. ukraiński
 • 13 września 2019 r. (piątek)                 godz. 9.00          Pismo Święte NT
 • 13 września 2019 r. (piątek)                 godz. 10.00       Pismo Święte ST
 • 16 września 2019 r. (poniedziałek)     godz. 12.00      Ustaw i jęz cs.
 • 17 września 2019 r. (wtorek)                godz. 9.00         Jęz. rosyjski
 • 17 września 2019 r. (wtorek)                godz. 12.00      Patrologia
 • 18 września 2019 r. (środa)                   godz. 8.30        Filozofia i logika
 • 18 września 2019 r. (środa)                   godz. 12.00      Jęz. grecki

Egzaminy poprawkowe przed komisją

Historia KP i Historia AKP – wtorek, 17 września 2019, godz. ~10.00

Katechizm i Patrologia – wtorek, 17 września 2019, godz. ~11.00

Teologia praktyczna – wtorek, 17 września 2019, godz. ~ 12.00