Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Terminarz egzaminów poprawkowych

W dniach 9-19 września 2021 r., zgodnie z Kalendarium roku 2020/2021 r. odbędzie się sesja poprawkowa.

Terminy zaliczeń z poszczególnych przedmiotów w sesji poprawkowej2020/2021 znajdują się w poniższym linku.