Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Wykładowcy

Wykładowcy Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej (w porządku alfabetycznym):

 1. ks. prot. dr Artur Aleksiejuk
 2. prof. dr Marek Ambroży (†)
 3. dr Jan Anchimiuk (później J.E. Arcybiskup prof. dr hab. Jeremiasz) (†)
 4. ks. Andrzej Andrejew (†)
 5. ks. mitrat mgr Aleksy Andrejuk
 6. mgr Ludmiła Andrejuk
 7. ks. prot. dr Andrzej Baczyński
 8. mgr Luba Bańkowska de Leon
 9. ks. prot. prof. dr hab. Marian Bendza (†)
 10. dr Olgierd Krzysztof Benedyktowicz
 11. mgr Jerzy Betlejko
 12. Andrzej Boublej
 13. mgr Tamara Busłowicz (†)
 14. dr Lilla Busłowska
 15. dr Olga Charkiewicz
 16. ks. hieromnich Miron (Chodakowski) (później J.E. Arcybiskup dr Miron) (†)
 17. mgr Marek Dmitruk
 18. mgr Piotr Domańczuk (†)
 19. J. E. Biskup Bazyli (później J.E. Metropolita Bazyli) (†)
 20. ks. prot. mgr Jerzy Doroszkiewicz (obecnie ks. mitrat)
 21. ks. archimandryta dr Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) (obecnie J.E. Biskup dr hab.)
 22. mgr Julian Duda (obecnie ks. prot.)
 23. ks. prot. mgr Michał Dudicz (obecnie ks. mitrat)
 24. mgr Marcella Erigina-Smerd (†)
 25. mgr Eugenia Florczak
 26. mgr Roman Gałan (†)
 27. ks. hieromnich Adam (Godun) (obecnie ks. ihumen)
 28. Jan Gołubowski (†)
 29. mgr Mikołaj Hajduk (†)
 30. ks. mgr Krzysztof Haluch (†)
 31. J.E. Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Hrycuniak)
 32. mgr Tamara Iwaszkiewicz-Markowska
 33. Stefan Janczukowicz (†)
 34. mgr Sławomir Jarocewicz (obecnie ks. prot.)
 35. ks. hieromnich Mitrofan Jurczuk (obecnie J.E. metropolita Mitrofan – Ukraina)
 36. mgr Jarosław Kadylak (obecnie ks. prot. dr hab.)
 37. ks. mitrat mgr Aleksander Kalinowicz (†)
 38. ks. prot. mgr Bazyli Kalinowski (obecnie ks. mitrat)
 39. mgr Elwira Kaliszewicz
 40. mgr Katarzyna Karpiuk-Gawryluk
 41. mgr Romana Kilarska
 42. ks. prof. dr Jerzy Klinger (†)
 43. mgr Michał Klinger
 44. mgr Wsiewołod Konach (obecnie dr)
 45. mgr Sergiusz Korch (obecnie ks. mitrat)
 46. mgr Mikołaj Kozłowski
 47. ks. mitrat prof. dr hab. Rościsław Kozłowski
 48. ks. hieromnich mgr Gabriel (Krańczuk)
 49. ks. mgr Wiaczesław Krawczuk
 50. ks. mgr Adam Kuczma (†)
 51. ks. prot. dr Andrzej Kuźma
 52. ks. prot. mgr Mikołaj Lenczewski (senior) (†)
 53. ks. prot. mgr Mikołaj Lenczewski (junior) (później ks. mitrat) (†)
 54. ks. prot. mgr Eugeniusz Lewicki (†)
 55. doc. dr Aleksander Łapiński (†)
 56. ks. dr Marek Ławreszuk (obecnie ks. prot. dr hab., prof. UwB)
 57. ks. prot. Wsiewołod Łopuchowicz (†)
 58. ks. prot. Jan Łukaszuk (obecnie ks. mitrat)
 59. mgr Łysynkiewicz Józef (później ks. prot) (†)
 60. ks. dr Adam Magruk
 61. J. E. Biskup dr Paisjusz (Martyniuk) (obecnie J.E. Arcybiskup)
 62. ks. prot. mgr Piotr Martyniuk (†)
 63. ks. hieromnich Włodzimierz (Melnik) (obecnie J.E. Metropolita Włodzimierz – Ukraina)
 64. prof. dr hab. Antoni Mironowicz
 65. ks. mitrat dr Adam Misijuk
 66. mgr Włodzimierz Misijuk (obecnie ks. prot.)
 67. dr Nadzieja Myszko
 68. ks. prot. mgr Mikołaj Niesłuchowski (później J.E. Arcybiskup Nikanor) (†)
 69. J.E. arcybiskup prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski)
 70. ks. mitrat dr Henryk Paprocki
 71. mgr Jerzy Pawluczuk
 72. dr Włodzimierz Karol Platajs
 73. J. E. Biskup Abel (Popławski) (obecnie J.E. Arcybiskup)
 74. ks. prot. Mikołaj Potapczuk (później ks. archimandryta Nikon) (†)
 75. ks. protoprezbiter mgr Wiaczesław Rafalski (†)
 76. ks. ihum. Szymon (Romańczuk) (później J.E. Arcybiskup dr Szymon) (†)
 77. dr Mikołaj Roszczenko
 78. ks. mitrat mgr Bazyli Roszczenko
 79. ks. hieromnich Tymoteusz Sawczuk (obecnie ks. archimandryta)
 80. ks. prot. dr Doroteusz Sawicki (obecnie ks. mitrat)
 81. ks. prot. mgr Atanazy Semeniuk (później ks. arcyprezbiter) (†)
 82. mgr Mikołaj Sendulski (†)
 83. ks. mitrat mgr Jan Sezonow
 84. mgr Damian Sidorczuk (†)
 85. ks. prot. mgr Adam Siemieniuk (obecnie ks. mitrat)
 86. mgr Daria Siemieniuk
 87. Jarosław Siomak
 88. Eugeniusz Skowroński (obecnie ks. protodiakon)
 89. ks. prot. dr Tomasz Stempa
 90. ks. prot. Aleksy Subotko (później ks. mitrat)
 91. ks. prot. Wiktor Szajkowski
 92. ks. diakon mgr Leonid Szeszko (później ks. prot.) (†)
 93. ks. prot. dr Aleksy Szewiel (†)
 94. ks. mgr Jerzy Szurbak
 95. ks. prot. dr Anatol Szymaniuk
 96. ks. prot. Antoni Tatiewski (†)
 97. ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk
 98. ks. mitrat dr Jerzy Tofiluk, prof. ChAT
 99. mgr Jerzy Tokarewski (później ks. mitrat) (†)
 100. ks. protodiakon mgr Włodzimierz Trusiewicz (później archidiakon) (†)
 101. mgr Mikołaj Wawryszewicz (†)
 102. mgr Katarzyna Wnuczko
 103. ks. prot. mgr Aleksy Leszek Wojciuk
 104. prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
 105. Paweł Woskresienski (†)
 106. ks. hieromnich dr Onufry (Vaillant)
 107. dr Jan Zieniuk
 108. dr Paul Ziolo
 109. ks. mitrat dr Aleksy Znosko (†)
 110. ks. mitrat dr Serafin Żeleźniakowicz (później ks. protoprezbiter) (†)
 111. Wiera Żełubowska (†)
 112. ks. hieromnich Rafael (Żuk) (obecnie ks. ihumen)