Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Wykładowcy

Wykładowcy Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej (w porządku alfabetycznym):

 1. Ks. prot. dr Artur Aleksiejuk
 2. Prof. dr Marek Ambroży (+)
 3. Dr Jan Anchimiuk (później J.E. Arcybiskup prof. dr hab. Jeremiasz) (+)
 4. Ks. Andrzej Andrejew (+)
 5. Ks. mitrat mgr Aleksy Andrejuk
 6. Mgr Ludmiła Andrejuk
 7. Ks. prot. dr Andrzej Baczyński
 8. Mgr Luba Bańkowska de Leon
 9. Ks. prot. prof. dr hab. Marian Bendza (+)
 10. Dr Olgierd Krzysztof Benedyktowicz
 11. Mgr Jerzy Betlejko
 12. Andrzej Boublej
 13. Mgr Tamara Busłowicz (+)
 14. Dr Lilla Busłowska
 15. Dr Olga Charkiewicz
 16. Ks. hieromnich Miron (Chodakowski) (później J.E. Arcybiskup dr Miron) (+)
 17. Mgr Marek Dmitruk
 18. Mgr Piotr Domańczuk (+)
 19. J.E. Biskup Bazyli (później J.E. Metropolita Bazyli) (+)
 20. Ks. prot. mgr Jerzy Doroszkiewicz (obecnie ks. mitrat)
 21. Ks. archimandryta dr Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) (obecnie J.E. Biskup dr hab. Warsonofiusz)
 22. Mgr Julian Duda (obecnie ks. prot.)
 23. Ks. prot. mgr Michał Dudicz (obecnie ks. mitrat)
 24. Mgr Marcella Erigina-Smerd (+)
 25. Mgr Eugenia Florczak
 26. Mgr Roman Gałan (+)
 27. Ks. hieromnich Adam (Godun) (obecnie ks. archimandryta)
 28. Jan Gołubowski (+)
 29. Mgr Mikołaj Hajduk (+)
 30. Ks. mgr Krzysztof Haluch (+)
 31. J.E. Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Hrycuniak)
 32. Mgr Tamara Iwaszkiewicz-Markowska
 33. Stefan Janczukowicz (+)
 34. Mgr Sławomir Jarocewicz (obecnie ks. prot.)
 35. Ks. hieromnich Mitrofan (Jurczuk) (później J.E. metropolita Mitrofan – Ukraina) (+)
 36. Mgr Jarosław Kadylak (obecnie ks. prot. dr hab.)
 37. Ks. mitrat mgr Aleksander Kalinowicz (+)
 38. Ks. prot. mgr Bazyli Kalinowski (obecnie ks. mitrat)
 39. Mgr Elwira Kaliszewicz
 40. Mgr Katarzyna Karpiuk-Gawryluk
 41. Mgr Romana Kilarska
 42. Ks. prof. dr Jerzy Klinger (+)
 43. Mgr Michał Klinger
 44. Mgr Wsiewołod Konach (obecnie dr)
 45. Mgr Sergiusz Korch (obecnie ks. mitrat)
 46. Mgr Mikołaj Kozłowski
 47. Ks. mitrat prof. dr hab. Rościsław Kozłowski
 48. Ks. hieromnich mgr Gabriel (Krańczuk)
 49. Ks. mgr Wiaczesław Krawczuk
 50. Ks. mgr Adam Kuczma (+)
 51. Ks. prot. dr Andrzej Kuźma
 52. Ks. prot. mgr Mikołaj Lenczewski (senior) (+)
 53. Ks. prot. mgr Mikołaj Lenczewski (junior) (później ks. mitrat) (+)
 54. Ks. protodiakon dr Łukasz Leonkiewicz
 55. Ks. prot. mgr Eugeniusz Lewicki (+)
 56. Doc. dr Aleksander Łapiński (+)
 57. Ks. dr Marek Ławreszuk (obecnie ks. prot. dr hab., prof. UwB)
 58. Ks. prot. Wsiewołod Łopuchowicz (+)
 59. Ks. prot. Jan Łukaszuk (obecnie ks. mitrat)
 60. Mgr Józef Łysynkiewicz (później ks. prot) (+)
 61. Ks. dr Adam Magruk
 62. J.E. Biskup dr Paisjusz (Martyniuk) (obecnie J.E. Arcybiskup Paisjusz)
 63. Ks. prot. mgr Piotr Martyniuk (+)
 64. Ks. hieromnich Włodzimierz (Melnik) (obecnie J.E. Metropolita Włodzimierz – Ukraina)
 65. Prof. dr hab. Antoni Mironowicz
 66. Ks. mitrat dr Adam Misijuk
 67. Mgr Włodzimierz Misijuk (obecnie ks. prot.)
 68. Dr Nadzieja Myszko
 69. Ks. prot. mgr Mikołaj Niesłuchowski (później J.E. Arcybiskup Nikanor) (+)
 70. J.E. Arcybiskup prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski)
 71. Ks. mitrat dr Henryk Paprocki
 72. Mgr Jerzy Pawluczuk
 73. Dr Włodzimierz Karol Platajs
 74. J.E. Biskup Abel (Popławski) (obecnie J.E. Arcybiskup Abel)
 75. Ks. prot. Mikołaj Potapczuk (później ks. archimandryta Nikon) (+)
 76. Ks. protoprezbiter mgr Wiaczesław Rafalski (+)
 77. Ks. ihum. Szymon (Romańczuk) (później J.E. Arcybiskup dr Szymon) (+)
 78. Dr Mikołaj Roszczenko
 79. Ks. mitrat mgr Bazyli Roszczenko (+)
 80. Ks. hieromnich Tymoteusz Sawczuk (obecnie ks. archimandryta)
 81. Ks. prot. dr Doroteusz Sawicki (obecnie ks. mitrat)
 82. Ks. prot. mgr Atanazy Semeniuk (później ks. arcyprezbiter) (+)
 83. Mgr Mikołaj Sendulski (+)
 84. Ks. mitrat mgr Jan Sezonow
 85. Mgr Damian Sidorczuk (+)
 86. Ks. prot. mgr Adam Siemieniuk (obecnie ks. mitrat)
 87. Mgr Daria Siemieniuk
 88. Jarosław Siomak
 89. Eugeniusz Skowroński (obecnie ks. protodiakon)
 90. Ks. prot. dr Tomasz Stempa
 91. Ks. prot. Aleksy Subotko (później ks. mitrat)
 92. Ks. prot. Wiktor Szajkowski
 93. Ks. diakon mgr Leonid Szeszko (później ks. prot.) (+)
 94. Ks. prot. dr Aleksy Szewiel (+)
 95. Ks. mgr Jerzy Szurbak
 96. Ks. mitrat dr Anatol Szymaniuk
 97. Ks. prot. Antoni Tatiewski (+)
 98. Ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk
 99. Ks. mitrat dr Jerzy Tofiluk, prof. ChAT
 100. Mgr Jerzy Tokarewski (później ks. mitrat) (+)
 101. Ks. protodiakon mgr Włodzimierz Trusiewicz (później archidiakon) (+)
 102. Mgr Mikołaj Wawryszewicz (+)
 103. Mgr Katarzyna Wnuczko
 104. Ks. prot. mgr Aleksy Leszek Wojciuk
 105. Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
 106. Paweł Woskresienski (+)
 107. Ks. hieromnich dr Onufry (Vaillant)
 108. Dr Jan Zieniuk
 109. Dr Paul Ziolo
 110. Ks. mitrat dr Aleksy Znosko (+)
 111. Ks. mitrat dr Serafin Żeleźniakowicz (później ks. protoprezbiter) (+)
 112. Wiera Żełubowska (+)
 113. Ks. hieromnich Rafael (Żuk) (obecnie ks. ihumen)