Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Świadczenia dla studentów

Regulamin świadczeń dla studentów

Poniżej można pobrać wnioski o przyznanie świadczeń, o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego.

Dokumenty należy dostarczyć do 15 października 2020 r. do rektoratu Uczelni.

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł.

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu świadczeń

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej