Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Aktualności

Komunikat Rektora PSD z 8 maja 2020 r.

Komunikat Rektora PSD z 8 maja 2020 r.

W dniu 8 maja 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie wydał komunikat w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej. Komunikat Rektora PSD z dnia 8 […]

Transmisja nabożeństw z kaplicy seminaryjnej

Transmisja nabożeństw z kaplicy seminaryjnej

Informujemy, że od 14 kwietnia 2020 roku Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie dysponuje Facebook-ową stroną, na której prowadzone będą transmisje nabożeństw Wielkiego Tygodnia oraz Paschy […]

Zawieszenie zajęć w PSD

Zawieszenie zajęć w PSD

Zgodnie z decyzja Zwierzchnika Kościoła, sprawującego nadzór nad Prawosławnym Seminarium Duchownym, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19, Rektor Seminarium zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 11 […]

Rozpoczął się Wielki Post

Rozpoczął się Wielki Post

Pierwszy tydzień świętego okresu Wielkiego Postu w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie upłynął w atmosferze głębokiej modlitwy. Każdego poranka i wieczorem sprawowane były wielkopostne nabożeństwa. […]

Szkolenie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

Szkolenie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

Dnia 22 listopada 2019 r. studenci Seminarium, z inicjatywy ks. dr. Łukasza Leonkiewicza, odbyli szkolenie biblioteczne w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Szkolenie prowadziła p. Lilianna […]

Inauguracja nowego roku akademickiego 2019/2020

Inauguracja nowego roku akademickiego 2019/2020

Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy to jeden z najważniejszych dni roku liturgicznego dla Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Zgodnie z tradycją, właśnie tego dnia studenci, wykładowcy […]