Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Seminarium

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Seminarium

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego, które obchodzimy na pamiątkę cudownego odnalezienia Krzyża Chrystusowego przez świętą cesarzową Helenę, rokrocznie skłania nas do refleksji nad tym, czym powinno odznaczać się życie prawosławnego chrześcijanina w świetle ofiary i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Radość, która napełniała serca naocznych świadków tego cudu oraz wypływająca z tego wydarzenia mądrość sprawiły, iż dzień ten, pomimo późnego umiejscowienia w historii, został włączony do grona dwunastu Wielkich Świąt Cerkwi prawosławnej i od niemal siedemnastu wieków gromadzi w świątyni tych, którzy pragną oddać pokłon Drzewu Życia.

Święto rozpoczęło się w poniedziałkowy wieczór nabożeństwem całonocnego czuwania. W dzień święta, Boską Liturgię sprawował Jego Eminencja Sawa, metropolita Warszawski i całej Polski wraz z Rektorem Seminarium ks. mitratem Jerzym Tofilukiem, ks. prot. Tomaszem Stempą, ks. ihumenem Pantelejmonem (Karczewskim), ks. Krzysztofem Szeremetą, ks. protodiakonem Andrzejem Dawidziukiem, ks. protodiakonem Wadimem Sztemburskim i ks. protodiakonem Łukaszem Leonkiewiczem.

W arcypasterskim pouczeniu Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił wiernych na egzystencjalne znaczenie świętego Krzyża w życiu każdego chrześcijanina. Jak podkreślił hierarcha, samo noszenie Krzyża na piersi czy adorowanie Go to zbyt mało. Doskonałe uczestnictwo w zbawczym dziele Chrystusa wymaga od nas nie zewnętrznych znaków, a prawdziwego, świadomego i duchowego współukrzyżowania ze Zbawicielem. Drogę tę realizuje się poprzez szczerą miłość do Chrystusa i powierzenie Jemu całego swojego życia. “Bóg nigdy nie doświadcza człowieka ponad jego siły. Ten krzyż, który każdy z nas dźwiga na swoich barkach, pochodzi od Boga. Naszym chrześcijańskim zadaniem jest nauczyć się nieść go cierpliwie i z pokorą. Trud tych doświadczeń ubogaca nasze życie duchowe i uczy miłości do Chrystusa. A to Chrystus jest prawdziwym przyjacielem człowieka, dla którego ten krzyż niesiemy i który pomaga nam przez te doświadczenia przejść. Tylko musimy Mu zaufać i pokładać w Nim nadzieję” – podkreślił arcypasterz.

Następnie, Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił się do ks. prof. Jerzego Tofiluka, który w tym roku świętuje 35. rocznicę objęcia funkcji rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz 41. rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji zwierzchnik Cerkwi podarował księdzu Rektorowi ikonę Chrystusa Arcykapłana oraz życzył mu wytrwałości, kolejnych jubileuszy i wielu sił w dalszej pracy duszpasterskiej i dydaktycznej. Metropolita Sawa pozdrowił również księdza dra Tomasza Stempę – Prorektora Seminarium oraz ks. ihumena Pantelejmona, którzy w tym dniu otrzymali święcenia diakońskie i kapłańskie.

Nabożeństwo zakończyło się śpiewem doksologii święta i pokłonieniem się Świętemu Krzyżowi.

lektor R. Szwedowski

zdjęcia: lektor G. Wasiluk