Jubileusz 10-lecia ukończenia Seminarium. Rocznik 2013

Jubileusz 10-lecia ukończenia Seminarium. Rocznik 2013

Tradycją stały się już spotkania absolwentów PSD po 10, 20 i więcej latach od ukończeniu nauki. W tym roku 8 czerwca spotkali się Absolwenci, którzy zakończyli naukę w PSD w 2013 r.

Dzień spotkania Absolwentów rozpoczęto Świętą Liturgią sprawowaną przez rektora ks. Jerzego Tofiluka, wykładowcę i jednocześnie wychowawcę ks. Artura Aleksiejuka oraz Absolwentów: ks. K. Wilkiela, ks. D.  Brewczyka, ks. M. Kiczko, ks. K. Kuderskiego, ks. P. Trochimczuka, ks. D. Bartoszuka. Wspólne sprawowanie Św. Liturgii było niezwykłym przeżyciem szczególnie dla Absolwentów, którzy po raz pierwszy po przyjęciu święceń kapłańskich wspólnie modlili się przy ołtarzu kaplicy seminaryjnej.

W czasie Św. Liturgii śpiewali seminarzyści, którzy aktualnie uczą się w PSD.

Po Św. Liturgii ks. rektor w słowie do Absolwentów podkreślił istotę posługi kapłańskiej oraz wskazał na wartości edukacyjne i wychowawcze Seminarium.

Absolwenci podziękowali Jego Eminencji Metropolicie Sawie za błogosławieństwo na  spotkanie, ks. rektorowi za pomoc w organizacji spotkania, a przede wszystkim za przekazaną wiedzę, wychowanie oraz wspólną modlitwę. Podziękowania za opiekę pedagogiczną i duchową w trakcie nauki w Seminarium skierowano również do wszystkich wykładowców i wychowawców.

Absolwenci przekazali na potrzeby kaplicy seminaryjnej łampadę. Mniej oficjalna część spotkania odbyła się w świetlicy seminaryjnej. Był to czas, podczas wspólnej agapy, na rozmowy, wspomnienia i dzielenie się doświadczeniami pracy duszpasterskiej.

Foto: ks. Piotr Trochimczuk