Jubileusz 20-lecia ukończenia Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Rocznik 2003.

Jubileusz 20-lecia ukończenia Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Rocznik 2003.

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, 14 września 2023 r., w dniu rozpoczęcia nowego roku liturgicznego, w murach Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie miało miejsce spotkanie absolwentów z rocznika 2003. Jubileusz 20-lecia ukończenia rozpoczęto Świętą Liturgią sprawowaną przez rektora – ks. Jerzego Tofiluka, wychowawcę roku – ks. mitrat Aleksego Andrejuka oraz  absolwentów. Podczas nabożeństwa modlono się za wszystkich uczących i uczących się. W czasie Św. Liturgii śpiewał chór  pod dyrekcją ks. prot. Łukasza Goduna.

Po zakończonej Świętej Liturgii ks. Rektor pozdrowił absolwentów z jubileuszem i odniósł się do perykopy z Ewangelii Św. Mateusza  przypadającej na ten dzień:  „Przyjdźcie do Mnie wszyscy trudzący się i dźwigający ciężary, a Ja wam dam odpoczynek. Weźcie jarzmo Moje na siebie i nauczcie się ode Mnie, albowiem jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych. Jarzmo bowiem Moje jest łagodne i brzemię Moje lekkie”.

Te słowa Chrystusa w sposób szczególny skierowane są  do kapłana, – kontynuował ks. Rektor –  który stoi przed ołtarzem i przyjmuje na siebie wszystkie ciężary i troski tego świata.  Słowa, że „brzemię moje jest lekkie” dają nam duchownym siłę do pokonywania wszystkich trudności,  przeszkód, wypalenia, które na nas przychodzą. Najważniejsze jest, żeby w naszym życiu zawsze był obecny Chrystus. 20 lat temu skończyliście Seminarium. Wszyscy zostaliście prezbiterami. Każdy z was służy przed tronem Najwyższego, przynosi modlitwy i ofiary za żywych i za zmarłych. Spoczywa na was wielki obowiązek i to jest ciężar, którego sami byście nie unieśli. “Ale wszystko mogę, jeśli umacnia mnie Chrystus “– jak mówi apostoł Paweł. (..) Życzę, żebyście dalej pozostali wierni Cerkwi, mądrzy mądrością, nie swoją własną, ale mądrością tej księgi – Ewangelii. I byście zawsze dawali dobry przykład.

W imieniu absolwentów głos zabrał ks. prot. Krzysztof Wojcieszuk, składając ks. Rektorowi, wychowawcom i nauczycielom podziękowania za trud włożony w wychowanie i przygotowanie do posługi kapłańskiej. W znak wdzięczności absolwenci podarowali zdobiony Ewangeliarz w tłumaczeniu na język polski.

Uroczystości jubileuszowe kontynuowane były podczas wspólnej agapy w auli seminarium. Wspólny posiłek był okazją do wspomnień, rozmów i wymiany doświadczeń z duszpasterskiej posługi.

Tekst ks. Andrzej Żukowicki

Fotografie: ks. Łukasz Godun, ks. Tomasz Stempa, ks. Andrzej Żukowicki