Adres: ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa

Aktualności

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu w PSD

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu w PSD

“Nie odwracaj, Panie, oblicza Twego od Twego sługi, jako że cierpi on utrapienie! Pospiesz usłyszeć mnie i wybaw moją duszę!” – tymi słowami wielkiego prokimenonu […]

Inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021

Inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021

“Radość dla całego świata zajaśniała nam ze sprawiedliwych Joachima i Anny – przez wszystkich opiewana Dziewica, która dzięki niezwykłej czystości staje się uduchowioną świątynią Bożą […]

Komunikat Rektora PSD z 8 maja 2020 r.

Komunikat Rektora PSD z 8 maja 2020 r.

W dniu 8 maja 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie wydał komunikat w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej. Komunikat Rektora PSD z dnia 8 […]