Jubileusz 10-lecia ukończenia Prawosławnego Seminarium Duchownego

Jubileusz 10-lecia ukończenia Prawosławnego Seminarium Duchownego

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski we czwartek 6 czerwca w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie miała miejsce uroczystość 10-lecia ukończenia nauki przez alumnów okresu 2011-2014. Świętej Liturgii przewodniczył rektor PSD ks. Jerzy Tofiluk w asyście pięciu absolwentów: archimandryty Piotra (Dawidziuka), ihumena Pantelejmona (Karczewskiego), ks. Michała Kuryło, protodiakona Mariusza Łopatiuka i protodiakona Tomasza Pieczarki. Śpiewał chór seminarium pod dyrekcją Sergiusza Horbaczewskiego.

Podczas Liturgii wzniesiono szczególne modlitwy w intencji metropolity, rektora, wykładowców oraz absolwentów, a także za spokój dusz zmarłych osób związanych z edukacją absolwentów Prawosławnego Seminarium Duchownym i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Po zakończeniu Liturgii rektor zwrócił się do absolwentów ze słowem, w którym wyraził radość i dumę, że wszyscy absolwenci, którzy opuścili przed dziesięcioma laty mury seminarium przyjęli święcenia i służą w różnych miejscach Cerkwi (Monaster w Jabłecznej, Prawosławne Seminarium Duchowne, parafia w Bielsku-Białej, parafia Mądrości Bożej Hagia-Sofia w Warszawie, katedra Ordynariatu Wojska Polskiego).

W imieniu absolwentów głos zabrał archimandryta Piotr, składając rektorowi, wychowawcom i nauczycielom podziękowania za trud włożony w wychowanie i przygotowanie do posługi kapłańskiej. Podkreślił, że seminarium położyło podwaliny służby absolwentów, jako szkoła, która nie tylko uczy, a przede wszystkim wychowuje.

Na pamiątkę modlitewnego spotkania duchowni przekazali w darze kaplicy seminaryjnej komplet niebieskich szat na ołtarz, żertwiennik i anałoj, w nawiązaniu do święta patronalnego cerkwi – Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni.

Metropolita Sawa nie mógł uczestniczyć w uroczystościach, jednak przekazał uczestnikom swoje pozdrowienia. W liście napisał: „W tym dniu łączę się z Wami w modlitwie, prosząc Boga, by Wasza praca dla dobra Cerkwi obfitowała w Waszej gorliwości, przynosząc pociechę duchową tym, do których jesteście posłani. Bóg z Wami!”.

Kanclerz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego ks. płk Aleksy Andrejuk przekazał pozdrowienia od arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego. Hierarcha w ciepłych słowach wspomniał czasy formacji absolwentów w seminarium i złożył życzenia dalszego rozwoju duchowego.

Po nabożeństwie miała miejsce agapa, podczas której wykładowcy i absolwenci dzielili się wspomnieniami z okresu edukacji w seminarium, jak też doświadczeniami oraz wyzwaniami związanymi z posługą duszpasterską w naszej Cerkwi.

W godzinach popołudniowych absolwentom udzielił audiencji metropolita Sawa. Spotkanie było okazją do długiej rozmowy na temat historii i bieżącej sytuacji Cerkwi Prawosławnej w Polsce.

ks. ihumen dr Pantelejmon

zdjęcia: Michał Popik, Eliasz Kahan