Zakończenie roku akademickiego dla absolwentów 2024 r.

Zakończenie roku akademickiego dla absolwentów 2024 r.

16 czerwca 2024 r., w niedzielę Ojców Świętych I Soboru Powszechnego, miało miejsce zakończenie roku akademickiego dla absolwentów Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Po Boskiej Liturgii Rektor Seminarium, ks. Jerzy Tofiluk zwrócił się do kończących naukę zachęcając do dalszego służenia Cerkwi. Wyraził przy tym nadzieję, że opuszczający mury Seminarium alumni zachowają w pamięci swych wychowawców, dzięki którym czas spędzony w Alma Mater, przyniósł seminarzystom poza wiedzą intelektualną, coś jeszcze bardziej wartościowego – wzrost duchowy. Zaczyn ten powinien zostać przez nich wykorzystany w przyszłości dla pogłębiania wiary oraz rozwoju w modlitwie w celu zbliżania się do Boga. Ks. Rektor podkreślił również, że drzwi do Seminarium i kaplicy będą dla nich zawsze szeroko otwarte.

Ze słowami podziękowania dla całej kadry dydaktycznej w imieniu absolwentów wystąpił ks. Aleksy Adamczuk, który przytaczając fragment z Listu św. Apostoła Pawła do Hebrajczyków, podkreślił istotną rolę pedagogii w życiu każdego chrześcijanina oraz przypomniał o potrzebie pamiętania o swoich nauczycielach, którzy położyli w nas fundamenty wiary Chrystusowej. Wyraził przy tym jednocześnie głęboką nadzieję, że ojcowska miłość, udzielona przez wychowawców, wróci do nich z nawiązką, a absolwenci będą wspominać ich w swych modlitwach.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz podarunków kończącym naukę studentom. Ks. Rektor zwracając uwagę na związek Ojców Kościoła I Soboru Powszechnego z mającym miejsce wydarzeniem podkreślił, jak ważne są samodyscyplina, sumienność i konsekwencja w działaniu. Dostrzegł przy tym, że dobre przygotowanie do służby pasterskiej powinno odbywać się równolegle na poziomie intelektualnym i praktycznym. Organizacja czasu jest tym, czego studenci powinni się uczyć w murach seminaryjnych, bowiem realizacja powierzonych zadań jest jednym z wyznaczników dojrzałości i odpowiedzialności, tak potrzebnych w pełnieniu posługi kapłańskiej. Wyraził również nadzieję, że ten zaczyn, który Seminarium przygotowało, w kolejnych latach przyniesie oczekiwane efekty i w przyszłości, wśród kończących właśnie naukę alumnów, znajdą się kolejni kapłani. Świadectwo, które Seminarium dawało seminarzystom o prawosławiu, stanie się świadectwem, jakie będą oni nieśli światu, opuszczając mury swojej Alma Mater.

Uroczystości zakończył wspólny posiłek, podczas którego zebrani absolwenci podzielili się swoimi refleksjami dotyczącymi okresu spędzonego w tym wyjątkowym miejscu, a także planów i perspektyw na przyszłość. 

tekst: Aleksander Klinkowski i lektor M. Pażucha

zdjęcia: lektor Michał Popik