Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy rozpoczyna cykl dwunastu wielkich świąt Cerkwi prawosławnej. Tradycyjnie w tym dniu odbywa się również inauguracja nowego roku akademickiego w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w wigilię Święta nabożeństwem całonocnego czuwania. Świąteczną Boską Liturgię sprawowali ks. rektor Jerzy Tofiluk,  ks. Andrzej Kuźma, ks. Tomasz Stempa, ks. ihumen Pantelejmon Karczewski oraz ks. protod. Łukasz Leonkiewicz. W nabożeństwie uczestniczyli alumni, pracownicy i absolwenci Seminarium oraz parafianie.

Homilię wygłosił Rektor Seminarium, ks. Jerzy Tofiluk, zwracając uwagę na to, że pomimo nielicznych informacji o Bogurodzicy zawartych w Piśmie Świętym Cerkiew prawosławna czci Ją jako wzór pokory i posłuszeństwa Bogu, jako tą, która powiedziała „fiat” i od której człowieczeństwo przyjął Jezus Chrystus oraz jako Tą, która przyszła na świat by stać się matką samego Boga.

Po Liturgii odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Na wstępie rektor Seminarium, ks. prof. Jerzy Tofiluk, zwrócił się do studentów słowami króla Salomona: „raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości, niech twoje serce cieszy cię za dni twojej młodości i krocz drogami swego serca oraz według zdania swoich oczu, ale wiedz, że za to wszystko Bóg przyprowadzi cię na sąd” (Koh 11, 9). Podkreślił również, że posługa kapłana we współczesnym świecie, który utracił wartości obiektywne i nie uznaje już autorytetów jest nie tylko ważna, ale też trudna i wymaga wszechstronnego wykształcenia pasterskiego.

Głównym punktem uroczystości był akt immatrykulacji studentów pierwszego roku, po którym nowi alumni odebrali indeksy i legitymacje studenckie. W nowym roku na studia przyjęto 20 studentów.

Wykład inauguracyjny na temat „Wielkiego i Świętego Soboru Panprawosławnego i jego recepcji dzisiaj” wygłosił ks. dr Andrzej Kuźma przedstawiając kontekst i aspekt historyczny zwołania Soboru. Zaznaczył, że recepcja Soboru wciąż trwa i w końcowych słowach zachęcił do zapoznania się z dokumentami poruszającymi kwestie, których dotyczył.

Podczas uroczystości odbyło się również pożegnanie lektora Radosława Szwedowskiego, alumna Seminarium, który pełnił obowiązki sekretarza. Rektor Seminarium, ks. prof. Jerzy Tofiluk, wyraził słowa podziękowania za ponad trzyletnią pracę na rzecz Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie wręczając przy tym lek. Radosławowi Szwedowskiemu ikonę Bogurodzicy.

Uroczystości inauguracyjne zwieńczyło wspólne odśpiewanie pieśni studenckiej „Gaudeamus igitur”.

Maksymilian Pażucha