Inauguracja nowego roku akademickiego 2022/2023

Inauguracja nowego roku akademickiego 2022/2023

Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy jest pierwszym świętem z dwunastu wielkich świąt w kalendarzu Kościoła prawosławnego. Zgodnie z tradycją, dzień ten jest też dniem inauguracji roku akademickiego w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Studenci wracają z wakacji, aby w seminaryjnej kaplicy wspólnie pomodlić się przed rozpoczęciem kolejnego roku nauki.

Uroczystości rozpoczęto nabożeństwem całonocnego czuwania w przededniu święta. W dniu święta Boską Liturgię sprawował Jego Magnificencja Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego ks. prof. Jerzy Tofiluk wraz z wykładowcami – Prorektorem Seminarium ks. dr. Tomaszem Stempa, ks. dr. Arturem Aleksiejukiem, ks. dr. Andrzejem Kuźmą i ks. dr. ihumenem Pantelejmonem (Karczewskim). W nabożeństwie uczestniczyli alumni, pracownicy i absolwenci Seminarium oraz parafianie.

Po nabożeństwie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Do studentów zwrócił się Rektor Seminarium, ks. prof. Jerzy Tofiluk, który podkreślił, iż nauka w Seminarium przemienia człowieka. Wymaga ona ciągłej pracy nad swoją systematycznością i odpowiedzialnością, nie tylko w wymiarze intelektualnym, ale przede wszystkim duchowym. Poznawanie niepoznawalnego Boga jest bowiem możliwe jedynie w synergizmie Boga i człowieka. Zwracając się do studentów pierwszego roku, ks. Jerzy życzył im pochodzącego od Boga „Daru ducha mądrości i objawienia” (Ef 1,17) oraz wytrwałości i niegasnącego zapału w poznawaniu Boga.

Centralnym punktem inauguracji był akt immatrykulacji studentów pierwszego roku, po którym nowi alumni odebrali indeksy i legitymacje studenckie. W tym roku na studia zostało przyjętych 24 nowych studentów.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, podczas inauguracji został wygłoszony pierwszy wykład w nowym roku akademickim. Wykład inauguracyjny na temat „Maryjnych metonimii w Liturgii” wygłosił ks. dr ihumen Pantelejmon (Karczewski), który skoncentrował się w swoim wystąpieniu na poetyckich tytułach i wezwaniach pochwalnych ku czci Najświętszej Bogurodzicy.

Uroczysta inauguracja zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu – Gaudeamus igitur.

tekst i zdjęcia

lektor Grzegorz Wasiluk