Komunikat Rektora PSD z 8 maja 2020 r.

W dniu 8 maja 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie wydał komunikat w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej.

Komunikat Rektora PSD z dnia 8 maja 2020 r.