Zarządzenie nr 8/2020 Rektora PSD z 18 października 2020 r.

W dniu 18 października 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie wytycznych dotyczących czasowej organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie pandemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora PSD z dnia 18 października 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących czasowej organizacji i prowadzenia zajęć