Zarządzenie nr 7/2020 Rektora PSD z 30 września 2020 r.

W dniu 30 września 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie pandemii, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 7/2020 Rektora PSD z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji i prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2020/2021