Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni 2020

Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni 2020

“(…) W Bożej świątyni uroczyście zjawia się Dziewica i wszystkim już teraz głosi Chrystusa (…)”. Powyższe słowa usłyszeliśmy wielokrotnie podczas Całonocnego Czuwania oraz Świętej Liturgii w dniu święta Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni. To jedno z grona dwunastu wielkich świąt w Kościele prawosławnym, które ma szczególne znaczenie dla Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W tym bowiem dniu społeczność Seminarium obchodzi święto kaplicy, w której na codziennej modlitwie spotykają się alumni i wykładowcy uczelni. Zgodnie z wieloletnią tradycją 4 grudnia dokonywana jest również chirotesja lektorska. W tym roku na pierwszy stopień kapłaństwa wstąpiło 4 seminarzystów.

Każdego roku nasza kaplica w dniu święta Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni jednoczyła w swoich murach duchowieństwo i wiernych z wielu miast i parafii. Z uwagi na trudną sytuację sanitarno-epidemiologiczną tegoroczne święto kaplicy odbyło się w wąskim Duchowieństwa, Wykładowców i Alumnów Seminarium. Całonocnemu Czuwaniu i Świętej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł w asyście duchowieństwa – wykładowców i pracowników naszej uczelni.

Podczas Świętej Liturgii homilię wygłosił alumn III roku – lektor Jakub Greś. Kaznodzieja zaakcentował wielkość i szczególne znaczenie duchowe tego świątecznego dnia. Zwrócił się także do studentów słowami: „Bracia seminarzyści! Cerkiew obdarza nas wielkim zaufaniem, dopuszcza nas na pierwszy stopień kapłaństwa, a jeśli taka będzie wola Boża, to w przyszłości również na kolejne. Dziś nasze fizyczne i duchowe oczy powinny być skierowane na Bogurodzicę, na jej służbę i bezwarunkowe oddanie Chrystusowi”. Kaznodzieja podkreślił także, że do Matki Bożej zwracamy się w modlitwie: „Nie mamy innej pomocy poza Tobą”, ponieważ jest Ona naszym ratunkiem i nadzieją w każdej sytuacji.

Po Liturgii wzniesione zostały szczególne modlitwy za Jego Eminencję Metropolitę Sawę, Jego Ekscelencję biskupa Pawła, Jego Magnificencję ks. Rektora Jerzego Tofiluka, wykładowców, pracowników, wiernych i studentów seminarium. Po tradycyjnym śpiewie długich lat (cs. Mnogaja leta) biskup Paweł zwrócił się do zebranych z arcypasterskim pouczeniem. Hierarcha zaakcentował wyniosłość dzisiejszego święta oraz bardzo ważną rolę, jaką pełni Bogurodzica w funkcjonowaniu całego świata. Hierarcha przekazał pozdrowienia od Jego Eminencji Metropolity Sawy dla wykładowców i pracowników niosących swój trud w Seminarium oraz szczególne podziękowania dla ks. rektora Jerzego Tofiluka, który sprawuje swoją trudną i wymagającą funkcję już od kilkudziesięciu lat. Na końcu swojego wystąpienia, Jego Ekscelencja pozdrowił nowych lektorów, którzy weszli na pierwszy stopień drogi kapłańskiej, a także przypomniał o obowiązkach, które przyjęli na siebie wraz z chwilą święceń. Następnie, ze słowem podziękowania dla Jego Ekscelencji Biskupa Pawła oraz wszystkich zebranych zwrócił się Jego Magnificencja ks. rektor Jerzy Tofiluk. Jako ostatni głos zabrali nowowyświęceni lektorzy, którzy w podzięce Jego Ekscelencji za chirotesję i ks. rektorowi za troskę o ich intelektualny i duchowy rozwój, wręczyli duchownym kwiaty.

Tekst: lektor Michał Sacharczuk, lektor Radosław Szwedowski
Zdjęcia: lektor Jakub Greś, Grzegorz Wasiluk