Zarządzenie nr 6/2020 Rektora PSD z 2 września 2020 r.

W dniu 2 września 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora PSD z dnia 2 września 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021