Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Aktualności

Logo strona

Zarządzenie nr 7/2020 z 30 września 2020 r. Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

|

W dniu 30 września 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie […]

» Czytaj dalej
10 rozpoczęcie PSD

Inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021 w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie

|

Radość dla całego świata zajaśniała nam ze sprawiedliwych Joachima i Anny –  przez wszystkich opiewana Dziewica, która dzięki niezwykłej czystości staje się uduchowioną świątynią Bożą […]

» Czytaj dalej

Zarządzenie nr 6/2020 z 2 września 2020 r. Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

|

W dniu 2 września 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Prawosławnego […]

» Czytaj dalej

Komunikat Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z dnia 8 maja 2020 roku.

|

W dniu 8 maja 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie wydał komunikat w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej. Komunikat Rektora PSD z dnia 8 […]

» Czytaj dalej

Zarządzenie nr 4/2020 z 8 maja 2020 r. Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

|

W dniu 8 maja 2020 r. Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania w semestrze letnim egzaminów, zaliczeń oraz […]

» Czytaj dalej

Transmisja nabożeństw z kaplicy seminaryjnej

|

Informujemy, że od 14. kwietnia 2020 roku Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie dysponuje Facebook-ową stroną, na której prowadzone będą transmisje nabożeństw Wielkiego Tygodnia oraz Paschy […]

» Czytaj dalej

Koronawirus – słowo pocieszenia o. archimandryty Zachariasza

|

Zamieszczany słowo o. archimandryty Zachariasza (Zacharou) z klasztoru św. Jana Chrzciciela w Essex, dotyczące obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Tłumaczenia dokonali Jarosław Misiuk i […]

» Czytaj dalej

Zarządzenie nr 3/2020 Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego z 24 marca 2020 r.

|

W dniu 23 marca 2020 r. powołując się decyzję Zwierzchnika Kościoła i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w […]

» Czytaj dalej

Zawieszenie zajęć w PSD

|

Zgodnie z decyzja Zwierzchnika Kościoła, sprawującego nadzór nad Prawosławnym Seminarium Duchownym, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19, Rektor Seminarium zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 11 […]

» Czytaj dalej
raspiatije1

Rozpoczął się Wielki Post

|

Pierwszy tydzień świętego okresu Wielkiego Postu w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie upłynął w atmosferze głębokiej modlitwy. W sobotę pierwszego tygodnia odbyły się wielkopostne rekolekcje dla studentów i wiernych.

» Czytaj dalej