Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Aktualności

IMG_2802

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu w PSD

|

„Nie odwracaj, Panie, oblicza Twego od Twego sługi, jako że cierpi on utrapienie! Pospiesz usłyszeć mnie i wybaw moją duszę!” – tymi słowami wielkiego prokimenonu […]

» Czytaj dalej
Logo strona

Zarządzenie nr 3/2021 z 8 lutego 2021 r. Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

|

W dniu 8 lutego 2021 r. Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie epidemii w […]

» Czytaj dalej
ww10

Święto kaplicy Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

|

„(…) W Bożej świątyni uroczyście zjawia się Dziewica i wszystkim już teraz głosi Chrystusa. (…)”. Powyższe słowa usłyszeliśmy wielokrotnie podczas Całonocnego Czuwania oraz Świętej Liturgii […]

» Czytaj dalej
2019_01

Święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy 2020 – ważne informacje

|

Dnia 4 grudnia Kościół prawosławny obchodzi jedno z dwunastu świąt – Wprowadzenie do świątyni Najświętszej Bogurodzicy. Dzień ten jest również świętem Prawosławnego Seminarium Duchownego w […]

» Czytaj dalej
Logo strona

Zarządzenie nr 8/2020 z 18 października 2020r. Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

|

W dniu 18 października 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie wytycznych dotyczących czasowej organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w […]

» Czytaj dalej
Logo strona

Zarządzenie nr 7/2020 z 30 września 2020 r. Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

|

W dniu 30 września 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie wytycznych dotyczących organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie […]

» Czytaj dalej
10 rozpoczęcie PSD

Inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021 w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie

|

Radość dla całego świata zajaśniała nam ze sprawiedliwych Joachima i Anny –  przez wszystkich opiewana Dziewica, która dzięki niezwykłej czystości staje się uduchowioną świątynią Bożą […]

» Czytaj dalej

Zarządzenie nr 6/2020 z 2 września 2020 r. Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

|

W dniu 2 września 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Prawosławnego […]

» Czytaj dalej

Komunikat Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z dnia 8 maja 2020 roku.

|

W dniu 8 maja 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie wydał komunikat w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej. Komunikat Rektora PSD z dnia 8 […]

» Czytaj dalej

Zarządzenie nr 4/2020 z 8 maja 2020 r. Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

|

W dniu 8 maja 2020 r. Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania w semestrze letnim egzaminów, zaliczeń oraz […]

» Czytaj dalej