Zmarł Mikołaj Wawryszewicz – długoletni wychowawca i wykładowca Seminarium

Zmarł Mikołaj Wawryszewicz – długoletni wychowawca i wykładowca Seminarium

W dniu 7 stycznia 2018 r. w godzinach wieczornych zmarł wieloletni wykładowca i wychowawca Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie mgr Mikołaj Wawryszewicz.

Mikołaj Wawryszewicz, s. Bazylego i Ewy, ur. 23.09.1943r w Kodniu. W 1947 roku w ramach akcji „Wisła” wywieziony na Ziemie Odzyskane do m. Maldanin k/ Piszu, (Mazury). W 1961 ukończył liceum ogólnokształcące w Piszu i wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1965 roku. W 1968 roku ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną pisząc pracę magisterską nt. „Prawosławne officium wieczorne (wieczernia) w aspekcie historycznym i symbolicznym”.

W okresie od 1968 roku do 30 czerwca 1994 pracował w Prawosławnym Seminarium Duchownym na stanowisku wykładowcy ustawu cerkiewnego, języka cerkiewnosłowiańskiego i liturgiki. Ponadto pełnił również funkcję wychowawcy w Internacie Metropolitalnym.

Przez wiele lat był redaktorem naczelnym “Kalendarza prawosławnego” i “Cerkiewnego Wiestnika”.

Wiecznaja pamiat’!