Zawieszenie zajęć w PSD

Zgodnie z decyzja Zwierzchnika Kościoła, sprawującego nadzór nad Prawosławnym Seminarium Duchownym, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19, Rektor Seminarium zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 roku odwołał wszystkie zajęcia dydaktyczne do 25 marca.

Zarządzenie nr 2/2020 Rektora PSD z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19