Zarządzenie nr 3/2021 Rektora PSD z 8 lutego 2021 r.

W dniu 8 lutego 2021 r. Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 3/2021 Rektora PSD z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021