Zarządzenie nr 3/2020 Rektora PSD z 24 marca 2020 r.

W dniu 23 marca 2020 r. powołując się decyzję Zwierzchnika Kościoła i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 405 z późn. zm.) Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał w dniu 23 marca 2020 r. Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Zarządzenie nr 3/2020 Rektora PSD z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności PSD