Zaproszenie na inaugurację nowego roku akademickiego 2022/2023

Zapraszamy na inaugurację nowego roku akademickiego, która odbędzie się 21 września br., w dniu święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy.

W przeddzień święta, o godz. 17.00 sprawowane będzie całonocne czuwanie.

W dniu święta o godz. 9.00 w cerkwi seminaryjnej sprawowana będzie Liturgia Święta, po której odbędzie się uroczystość inauguracji. Wykład inauguracyjny wygłosi ks. ihumen dr Pantelejmon Karczewski. Temat wykładu inauguracyjnego: “Maryjne metonimie w Liturgii”.