Zaproszenie na inaugurację nowego roku akademickiego 2021/2022

Zapraszamy na inaugurację nowego roku akademickiego, która odbędzie się 27 września br., w dniu święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego.

W przeddzień święta, o godz. 17.00 sprawowane będzie całonocne czuwanie.

W dniu święta o godz. 9.00 w cerkwi seminaryjnej sprawowana będzie Liturgia Święta, po której odbędzie się uroczystość inauguracji. Wykład inauguracyjny wygłosi ks. mitrat dr Henryk Paprocki. Temat wykładu inauguracyjnego: “Obecność wymiaru eschatologicznego w doczesności”.