Zaproszenie na inaugurację nowego roku akademickiego 2019/2020

Zaproszenie na inaugurację nowego roku akademickiego 2019/2020

W dniu 21 września br., w dniu święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, odbędzie się inauguracja nowego roku akademickiego.

W przeddzień święta o godz. 17.00 sprawowane będzie całonocne czuwanie. W dniu święta o godz. 9.00 w cerkwi seminaryjnej sprawowana będzie Św. Liturgia, po której odbędzie się uroczystość inauguracji.

Podczas uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego w naszym Seminarium, w ramach obchodów 15-lecia istnienia serwisu orthphoto.net, wykład inauguracyjny wygłosi ihumenia Katarzyna (NIczyporuk) przełożona Żeńskiego Domu Zakonnego św. wielkiej męczennicy Katarzyny w Zaleszanach. Temat wykładu inauguracyjnego – Cerkiew w Albanii i sylwetka arcybiskupa Atanasiosa.

Po uroczystości inauguracji można będzie zapoznać się z działalnością i osiągnięciami serwisu orthphoto.net.