Zapraszamy na studia w Prawosławnym Seminarium Duchownym

Pośród ciszy i spokoju warszawskiej Saskiej Kępy uwagę przechodniów przykuwa pewien budynek. Choć jest on spójny z okoliczną architekturą i niejako schowany pośród lipowych alejek, jego dach zwieńcza strzelisty krzyż. Tablica przymocowana obok drzwi wita przechodniów i obwieszcza im, że obiekt ten to Prawosławne Seminarium Duchowne. Jedyne takie miejsce w Polsce. Miejsce, któremu wiele zawdzięcza nasza Cerkiew. Jego mury co roku opuszcza kilkunastu absolwentów, którzy podejmują pracę w różnych obszarach działalności Kościoła w Polsce i za granicą. Są wśród nich kapłani, diakoni, psalmiści, dyrygenci, kwalifikowani katecheci, bibliści i pracownicy naukowi.

Szeroka gama możliwości rozwoju wynika z wielopłaszczyznowej oferty edukacyjnej, która stawia nacisk na poszerzanie indywidualnych predyspozycji każdego alumna pod okiem kadry pedagogicznej oraz na zmienne i czasem nieprzewidywalne potrzeby Kościoła. Na przestrzeni trzech lat student doświadcza wszystkiego tego, z czym zmaga się każdy duszpasterz w swoim codziennym życiu kapłańskim. Seminarium nie jest bowiem klasyczną uczelnią o charakterze wyłącznie naukowym. Pierwszym i najważniejszym celem tej szkoły jest wychowanie i kształtowanie sylwetki teologa.

Na uwadze należy mieć fakt, że teolog nie jest wyłącznie specjalistą od literatury religijnej, jak często się mniema. Pod tytułem teologa kryje się cały zbiór cech osobowości, takich jak pogłębiona wrażliwość duchowa, miłość do drugiego człowieka, wierność i gotowość do poświęcenia wszystkiego dla dobra wspólnoty Cerkwi. To owoc doświadczeń, których nabiera się podczas trzyletniego cyklu nauczania w Seminarium oraz owoc wytężonej pracy każdego studenta nad samym sobą.

Ogromnym atutem studiowania w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie jest możliwość konfrontacji swojej osobowości z wieloma wyzwaniami duchowymi i cielesnymi. To miejsce modlitwy, integracji i pracy, w którym stały cykl seminaryjnej doby wypełnia satysfakcjonujący wysiłek intelektualny, obowiązki, nabożeństwa, w których każdy bierze aktywny udział oraz rodzinna atmosfera panująca w internacie znajdującym się na ostatnim piętrze budynku.

Przemyślany i dobrze zorganizowany system pracy powoduje, że każdy semestr tu spędzony przemija w zastraszająco szybkim tempie. I dopiero stojąc u progu samodzielności widać na twarzach absolwentów mieszankę satysfakcji, radości i rozgoryczenia. Rozgoryczenia połączonego z niedowierzaniem w to, że te trzy lata minęły tak niepostrzeżenie i zostawiły po sobie dziesiątki wzruszeń, przyjaźni na całe życie i, nade wszystko, doświadczenie. Nie tylko liturgiczne, ale również duchowe. Wśród wszystkich absolwentów Seminarium, którzy dzielą się z nami swoimi wspomnieniami i refleksjami związanymi z ich czasami studenckimi, panuje jedno wspólne przekonanie: trzy lata spędzone na tej uczelni miały wielki wpływ na to, jakimi są obecnie ludźmi. Najbardziej zauważalne jest to w ich wzruszeniu, gdy po długiej nieobecności w seminaryjnej kaplicy przekraczają jej próg i stwierdzają: “Czuję się jak w domu. Jestem u siebie”.

Lektor R. Szwedowski

Aby dołączyć do grona alumnów Prawosławnego Seminarium Duchownego należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) następujące dokumenty:

  1. podanie
  2. kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania na stronie www. uczelni)
  3. życiorys
  4. świadectwo maturalne (może być odpis)
  5. metrykę chrztu świętego
  6. misję kanoniczna biskupa diecezjalnego
  7. opinię proboszcza
  8. świadectwo zdrowia
  9. trzy zdjęcia legitymacyjne.

Termin pierwszej tury rekrutacji upływa 30 lipca 2022 r.