Zakończenie zajęć z katechezy w PSD

Zakończenie zajęć z katechezy w PSD

W październiku 2016 roku z błogosławienstwa Jego Eminencji Metropolity Sawy oraz za zgodą Tomasz Kucharskiego, Burmistrza Pragi Południe, przy Prawoslawnym Seminarium Duchownym w Warszawie został powołany Punkt katechetyczny.

Inicjatywa narodzila się wśród rodziców, uczęszczających na nabożeństwa sprawowane w cerkwi Seminarium.

11 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego. W trakcie św. Liturgii sprawowanej przez ks. rektora Jerzego Tofiluka, ks. Tomasza Stempę, ks. Adama Magruka i diakona Marka Dądelę zanoszony były modlitwy dziękczynne. Po liturgii zebranym przedszkolakom oraz uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnej zostały wręczone dyplomy oraz świadectwa wraz z upominkiem.

W roku szkolnym 2016/2017, w katechezie uczestniczyło dwadzieścioro troje dzieci. Ich kształcenie było oparte na Podstawie programowej i Programie nauczania religii prawosławnej PAKP, wydanych przez Warszawską Metropolię Prawoslawną w 2012 roku.

Serdeczne podziękowania adresowane były wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania i funkcjonowania punktu katechetycznego oraz tym, którzy uczestniczyli w katechezie.