Zakończenie roku w punkcie katechetycznym przy PSD

Zakończenie roku w punkcie katechetycznym przy PSD

W niedzielę, 10 czerwca 2018 roku dziewiętnaścioro dzieci zakończyło naukę religii w punkcie katechetycznym w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Dla niejednego z nich lekcje religii po niedzielnej liturgii należały do najbardziej wyczekiwanych zajęć w tym roku szkolnym. Jest to niewątpliwe i niebanalne osiągnięcie osób prowadzących je – seminarzystów pod kierownictwem o. Tomasza Stempy, a także o. Jerzego Tofiluka, bez którego wsparcia i pomocy lekcje religii w seminarium nie byłyby możliwe.

W imieniu rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach, o. Jerzemu, o. Tomaszowi i seminarzystom gratuluję sukcesu i bardzo dziękuję za ich owocne starania i cenny wysiłek.

W imieniu rodziców
Jarosław Misiuk