Zakończenie roku szkolnego w punkcie katechetycznym

Zakończenie roku szkolnego w punkcie katechetycznym

W niedzielę, 9 czerwca 2019 roku dzieci uczestniczące w zajęciach z religii w punkcie katechetycznym przy Szkole Podstawowej nr 143, a odbywających się w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, po raz kolejny odebrały świadectwa i dyplomy ich ukończenia. O sukcesie oraz rosnącej potrzebie dalszego prowadzenia tych zajęć najwymowniej świadczy to, że w mijającym roku szkolnym grono dzieci, biorących w nich udział, powiększyło się do dwudziestu siedmiu osób.

Powodzenie nauczania religii w seminarium jest przede wszystkim zasługą kierownictwa Seminarium oraz nauczających seminarzystów. Za ich wytrwałe starania, owocne wysiłki, pomysłowość i cierpliwość ponownie w imieniu wszystkich rodziców i dzieci skupionych wokół seminarium – ogromnie dziękuję.

Jarosław Misiuk