Zakończenie roku dla absolwentów Seminarium 2017

Zakończenie roku dla absolwentów Seminarium 2017

W dniu 18 czerwca 2017 roku, w drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego dla absolwentów Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Podczas niedzielnej Boskiej Liturgii sprawowanej przez ks. rektora prof. dra Jerzego Tofiluka, ks. dra Tomasza Stempę i ks. dra Adama Magruka, zanoszone były modlitwy dziękczynne za tegorocznych absolwentów, lektorów: Nikitę Kazakiewicza, Marka Patryka Kuczyńskiego, Viktora Kuzmycza, Krzysztofa Lelacha oraz Eugeniusza Wielisiejczyka. Była to ich ostatnia Boska Liturgia w cerkwi seminaryjnej, w której uczestniczyli jako alumni seminarium.

Po zakończeniu nabożeństwa ks. rektor skierował do tegorocznych absolwentów oraz zebranych wiernych homilię, która swą treścią nawiązywała do czytania ewangelicznego. Przedmiot rozważań był wyjątkowy, ponieważ dotyczył powołania – bardzo ważnego wydarzenia w życiu każdego człowieka, a szczególnie seminarzysty wybierającego drogę prowadzącą do kapłaństwa. Ks. rektor porównując powołanie czterech uczniów Chrystusa do powołania seminarzystów, jako przyszłych kapłanów, zwrócił uwagę na fakt, iż powołanie nie dotyczy tylko osób związanych z hierarchią kościelną, lecz każdego człowieka. Powołanie powinno mieć oparcie przede wszystkim w człowieku, który powinien na owy głos Boży w swym sercu pozytywnie odpowiedzieć; odpowiedzieć, nie zwracając uwagi na “powołanie tego świata”, które nas odciąga od Boga. Ks. rektor podkreślił również znaczenie modlitwy, która jest środkiem prowadzącym do poznania Boga oraz Jego zbawiennej woli. Kierując swe słowo do przyszłych kapłanów, ks. rektor, jako kapłan z ogromnym doświadczeniem, nadmienił, iż tak jak apostołowie, którzy nie szukali pocieszenia i nagrody w tym świecie, tak i oni powinni szukać drogi do szczęścia wiecznego, tj. Królestwa Niebieskiego, zaś na tej drodze będą spotykać nie tylko radosne chwile, lecz i smutne oraz bolesne. Kończąc, wyraził nadzieję, że nie odrzucą swego powołania, lecz odpowiedzą na nie pozytywnie i zostaną kapłanami, a wszystkiego czego się w naszej szkole nauczyli, zachowają w dalszym swoim życiu.

Następnie na auli seminaryjnej miało miejsce uroczyste zakończenie roku dla absolwentów, na którym byli obecni: ks. rektor, wykładowcy, wychowawcy wraz z administracją oraz alumni. W krótkim słowie do absolwentów, Jego Magnificencja ks. Rektor wyraził nadzieję, iż to nie koniec ich intelektualnego rozwoju, a tylko jego kolejny etap, po czym wręczono dyplomy ukończenia PSD wraz z Świętą Ewangelię. Absolwenci na pamiątkę swego pobytu w Seminarium oraz w ramach wdzięczności i szacunku ofiarowali do seminaryjnej kaplicy dwa stichariony w kolorze złotym. Uroczystości zakończyły się okolicznościowym obiadem.