Zakończenie roku akademickiego dla absolwentów 2022r.

Zakończenie roku akademickiego dla absolwentów 2022r.

19 czerwca 2022 roku, w pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, wspólnota Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie zgromadziła się na Liturgii Świętej, by podziękować Bogu za miniony rok akademicki. Podczas Boskiej Liturgii sprawowanej przez Rektora Seminarium, ks. mitrata Jerzego Tofiluka wraz z Prorektorem ks. prot. Tomaszem Stempą, ks. mitratem Aleksandrem Shtefanitsa i ks. prot. Andrzejem Sacharczukiem, wznoszone były modlitwy za nauczycieli, alumnów, parafian, darczyńców i tegorocznych ośmiu absolwentów naszej uczelni.

Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. prof. Jerzy Tofiluk. Duchowny w oparciu o lekcję apostolską oraz Ewangelię zaznaczył, jak wiele odwagi i bezwarunkowej miłości do Chrystusa wymaga od nas naśladowanie świętych – wszystkich tych, których Cerkiew poznała z imienia i tych, których imiona zna tylko Bóg. Ksiądz Tofiluk nawiązał do przeżywanego przez nas w ubiegłą niedzielę święta zesłania Ducha Świętego i podkreślił, iż Duch Boży przemienia serca wszystkich wiernych, czyniąc ich gotowymi do odwzajemnienia Chrystusowej miłości, do stawania się naśladowcami świętych Pańskich – wszystkich tych, którzy porzucili ziemskie dobra i stali się doskonali w miłości dzięki wyznawanej wiarze w Jezusa Chrystusa.

Bezpośrednio po Świętej Liturgii głos zabrał lektor Dymitr Shtefanitsa, który w imieniu absolwentów podziękował księdzu Rektorowi oraz wykładowcom za trud włożony w ich edukację oraz wychowanie. Zaznaczył, iż trzy lata spędzone w Seminarium upłynęły im nader szybko oraz że trudno jest im pogodzić się z myślą, że dziś opuszczą ten budynek będący przez te lata ich drugim domem. Absolwenci w podziękowaniu za swoją edukację ofiarowali do kaplicy Seminarium komplet nowych “fiełonczyków” – szat zakładanych podczas chirotesji, które symbolizują wstąpienie do przedsionka drogi kapłańskiej. Przy śpiewie Długich lat absolwenci wręczyli duchownym bukiety róż.

Wzruszeń nie zabrakło także podczas uroczystości wręczania dyplomów, która miała miejsce w seminaryjnej auli po zakończonej Boskiej Liturgii. W swojej przemowie skierowanej do absolwentów Jego Magnificencja Rektor ks. prof. Jerzy Tofiluk zawarł wiele cennych myśli i refleksji związanych nie tylko z minionymi latami, ale także przyszłością, jaka stoi przed alumnami opuszczającymi dziś swoją Alma Mater. Ks. Tofiluk mówił studentom o konieczności strzeżenia wielkiego bagażu doświadczeń, który wynoszą z tego miejsca oraz konieczności ciągłego doskonalenia się i wzrastania w wierze i cnotach. Ks. Rektor odniósł się personalnie do każdego z absolwentów i z nieskrywaną satysfakcją podkreślił zalety każdego z nich. Pogratulował również rodzicom tegorocznych absolwentów. Ks. Jerzy życzył absolwentom mądrości w podejmowaniu dalszych decyzji i odwagi w dalszym kroczeniu po ścieżkach Pana.

Uroczystości zakończyła wspólna agapa, w czasie której zebrani alumni podzielili się wieloma miłymi wspomnieniami i przemyśleniami dotyczącymi nauki w Seminarium i zakończeniem pewnego etapu ich życia.

lek. Grzegorz Wasiluk

fot. lektorzy Rafał Łaszczuk, Damian Wróblewski