Szkolenie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

Szkolenie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

Dnia 22 listopada 2019 r. studenci Seminarium, z inicjatywy ks. dr. Łukasza Leonkiewicza, odbyli szkolenie biblioteczne w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Szkolenie prowadziła p. Lilianna Nalewajska, która oprowadziła studentów po bibliotece, przedstawiła możliwości, jakie BUW daje studentom wszystkich uczelni, oraz nauczyła jak korzystać z zasobów bibliotecznych. Szkolenie miało na celu zachęcenie studentów do samodzielnych poszukiwań naukowych oraz zapoznanie ich z dużym zbiorem źródeł teologicznych BUW-u.