Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni 2019

Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni 2019

“Raduj się niebo, raduj się ziemio, widząc duchowe niebo idące do Bożego domu…”

Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni bywa niekiedy określane jako dzień zetknięcia nieba z ziemią. Wspominane tego dnia wydarzenie jest nierozerwalnie powiązane z historią naszego zbawienia. Ku zdziwieniu świata ziemskiego i niebiańskiego trzyletnia Maria przekroczyła próg świątyni Jerozolimskiej, wstąpiła do Świętego Świętych, by to co niedostępne uczynić dostępnym i rozpocząć tym samym bezpośredni proces oczekiwania ludzkości na wcielenie i narodzenie Syna Bożego.

Dla Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie dzisiejsze święto ma podwójne znaczenie. Oprócz najważniejszego, wyżej opisanego znaczenia duchowego, jest to również święto kaplicy seminaryjnej, w której alumni i wykładowcy spotykają się na codziennych modlitwach i nabożeństwach.

Uroczyste obchody święta w seminaryjnej kaplicy rozpoczęły się we wtorkowy wieczór nabożeństwem całonocnego czuwania, któremu przewodniczył J. E. Biskup Hajnowski Paweł w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa.

Zgodnie z przyjętą tradycją i praktyką, w dniu święta Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni w Prawosławnym Seminarium Duchownym sprawowana jest chirotesja lektorska, w której uczestniczą studenci II i III roku, którzy zdecydowali się wstąpić na pierwszy stopień kapłaństwa. W tym roku Biskup Paweł udzielił święceń lektorskich siedmiu alumnom.

Homilię podczas Boskiej Liturgii wygłosił lektor Radosław Szwedowski, alumn III roku. Kaznodzieja przybliżył zebranym historię święta z perspektywy drogi duchowego doskonalenia Najświętszej Marii Panny. (zobacz tekst homilii)

Po nabożeństwie wygłoszone zostały szczególne modlitwy za Zwierzchnika Kościoła, J. E. Metropolitę Sawę, J. E. Biskupa Pawła, Święty Sobór Biskupów, ks. rektora Jerzego Tofiluka, wykładowców, pracowników, parafian i studentów Seminarium.

Po uroczystym śpiewie Długich lat (cs. Mnogaja leta) biskup Paweł zwrócił się do zebranych z ważnym pouczeniem. Arcypasterz zaakcentował wewnętrzny aspekt wspominanego wydarzenia – wyniesienie ludzkości, dotąd niegodnej poznania Boskich tajemnic, w osobie Bogurodzicy, która wstąpiła do najświętszego miejsca i tym samym otworzyła dla świata drzwi świątyni. Władyka podziękował wszystkim zebranym za obecność, wysiłek włożony w przygotowanie święta oraz za wspólną modlitwę, a także przypomniał nowowyświęconym lektorom o obowiązkach, które przyjęli na siebie wraz z chwilą święceń. „Usłyszeliście ten bezdźwięczny, niewypowiedziany głos, który brzmi w waszych sercach. Pielęgnujcie w sobie ten dar”. Alumni w podzięce za chirotesję wręczyli Biskupowi bukiet kwiatów oraz wyrazili swoją wdzięczność za wprowadzenie ich na pierwszy stopień kapłaństwa na wzór wstąpienia Najświętszej Bogurodzicy po stopniach świątyni Jerozolimskiej.

Bezpośrednio po nabożeństwie w seminaryjnej świetlicy miała miejsce wspólna świąteczna agapa.

Lektor Radosław Szwedowski