Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni 2017

Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni 2017

Dnia 4 grudnia (21 listopada wg starego stylu) prawosławni wierni uroczyście obchodzą jedno z głównych świąt ku czci Matki Bożej, zaliczanych do grona 12-stu – Wprowadzenie do Świątyni Najświętszej Bogurodzicy. Ten liturgiczny dzień jest szczególnie ważny dla osób związanych z Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie – wykładowców, pracowników, seminarzystów oraz parafian – gdyż jest to główne święto kaplicy seminaryjnej. Nieprzypadkowo świątynię PSD poświęcono ku czci święta Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy, gdyż tak jak Bogurodzica wstępowała po stopniach do świątyni, tak też studenci przechodzący proces 3-letniego cyklu kształcenia, zarówno intelektualnego, jak i duchowego, wstępują na drogę prowadzącą do przyjęcia łaski kapłaństwa,

Uroczystości liturgiczne, rozpoczęły się w przeddzień samego święta całonocnym czuwaniem. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. W sam dzień święta, przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii, bp Paweł udzielił święceń lektorskich alumnom II i III roku: Jerzemu Gundłachowi, Gintarasowi Sungaila, Konstantynowi Mizgerowi, Markowi Niżnikowi oraz Dawidowi Sulimie. Otrzymali oni prawo noszenia sutanny i sticharionu, przyjmując jednocześnie obowiązki, w głównej mierze opierające się na aktywnym uczestnictwie w nabożeństwach. Podczas Boskiej Liturgii obecni byli wykładowcy, pracownicy administracyjni PSD, seminarzyści wraz przybyłą do nich rodziną i bliskimi oraz parafianie.

Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do wiernych zwrócił się bp Paweł, który podkreślił szczególne znaczenie święta Wprowadzenia do Świątyni ajświęNtszej Bogurodzicy dla Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie – jedynej w Polsce uczelni wyższej o tak osobliwym charakterze. Dla znajdującej się w nim świątyni jest to główna liturgiczna uroczystość w roku. Pozdrawiam Was wszystkich, bracia i siostry, z owym wielkim świętem, zaś szczególnie pozdrawiam i gratuluję tym, którzy świętują “wprowadzenie” na pierwszy stopień kapłaństwa, tj. nowych lektorów. Życzę Wam, aby Bóg zawsze was wspierał, i abyście godnie i wiernie służyli naszemu Kościołowi. Biskup Paweł podziękował również rodzicom nowych lektorów, którzy poprzez wychowanie i kształtowanie osobowości, ukierunkowali ich na ową duchową drogę. Kończąc, arcypasterz pozdrowił wykładowców PSD, niosących trud nie tylko dotyczący intelektualnego aspektu rozwoju studentów, ale także wychowawczego. Biskup Hajnowski przyrównał wprowadzenie Najświętszej Bogurodzicy do świątyni, z wstąpieniem młodych ludzi do seminarium, napełniającym tym samym źródło, z którego wychodzą przyszli kapłani nie tylko niosących posługę w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym, ale również w innych Kościołach lokalnych.

Następnie do Biskupa Pawła zwrócił się Jego Magnificencja ks. rektor prof. dr Jerzy Tofiluk: Ekscelencja jest w tej cerkwi drugi raz jako biskup, ale pierwszy raz jako służący i celebrujący Boską Liturgię. Kiedyś się tu uczyliście będąc studentem, zaś dziś jako biskup naszej Cerkwi, służyliście Boską Liturgię w naszym seminarium oraz udzieliliście święceń lektorskich pięciorgu alumnom. Ks. rektor dziękując za wygłoszone słowo do wiernych oraz obecność w tym uroczystym dla PSD w Warszawie dniu, wyraził nadzieję, iż to nie ostatnia wizyta Biskupa Pawła w seminarium. Po słowach biskupa oraz ks. rektora głos zabrał alumn II roku Mark Niżnik: Wasza Ekscelencjo pozwólcie w imieniu wszystkich seminarzystów przywitać was w owe święto. Ap. Paweł zwracając się do wiernych w Koryncie mówi: Zrodziłem Was z Ewangelii w Jezusie Chrystusie (1 Kor 4, 16), tak też Wy Władyko dzisiaj zrodziliście pięciu lektorów, którzy wstąpili na drogę prowadzącą ku przyjęciu kapłaństwa. Z głębi serca dziękujemy Wam i prosimy Waszych świętych modlitw za nas. Zwracając się zaś do ks. rektora powiedział: Drogi Ojcze Rektorze pragniemy wyrazić Wam ogromną wdzięczność Wam, nauczycielom i wychowawcom za przygotowanie nas do tego ważnego dla nas momentu. Uroczystości związane ze świętem kaplicy seminaryjnej, zakończyły się okolicznościowym obiadem.

Tekst: Damian Szymaniuk
Zdjęcia: Łukasz Troc