Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni 2016

Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni 2016

Dzień 4 grudnia jest szczególny dla wszystkich pracowników i studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Tego dnia wypada bowiem święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy, któe jest świętem kaplicy seminaryjnej i całego Seminarium.

W tym roku nabożeństwu całonocnego czuwania, celebrowanemu w przeddzień święta przewodniczył zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa.

W dzień święta Jego Eminencja, w asyście licznie zebranego duchowieństwa celebrował Boską Liturgię. Przed nabożeństwem udzielił chirotesji lektorskich dla alumnów II i III roku seminarium. Święcenia otrzymali: Piotr Awksentiuk, Edward Mogilewski, Krzysztof Szeremeta, Igor Vikarczuk i Mateusz Zabrocki. Od tej pory otrzymali oni prawo noszenia sutanny, oraz przyjęli na siebie obowiązki codziennego czytana Pisma Świętego, aktywnego uczestnictwa w nabożeństwach oraz przestrzegania kanonów cerkiewnych i przykładnego trybu życia. Podczas Liturgii Zwierzchnik Prawosławnego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wygłosił homilię w której zaakcentował jak wielkiej odpowiedzialności podjęli się nowo podstrzyżeni lektorzy, porównując złożone przez nich obietnice z obietnicą daną przez rodziców Przenajświętszej Bogarodzicy. Poruszył także temat ważnościw życiu ludzkim obietnic dawanych Bogu i ludziom.

Po zakończeniu nabożeństwa nowi lektorzy wręczyli kwiaty rektorowi seminarium ks. Jerzemu Tofilukowi oraz podziękowali mu za trud włożony w ich wykształcenie i wychowanie.

Podczas liturgii zgromadzeni wierni mieli okazję usłyszeć śpiew chóru seminaryjnego, którym dyrygował alumn III roku lektor Marek Kuczyński.

Po liturgii odbył się uroczysty obiad w którym wzięło udział zgromadzone duchowieństwo, parafianie kaplicy oraz rodziny i znajomi alumnów.