Święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy – 2021

Święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy – 2021

Święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy jest szczególnym dniem w życiu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Poświęcona jest mu seminaryjna kaplica, która już od kilkudziesięciu lat na nabożeństwach gromadzi w swoich murach społeczność naszej uczelni.

Nabożeństwu całonocnego czuwania i Świętej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Zgodnie z wieloletnią tradycją, w sam dzień święta przed Boską Liturgią odbywają się święcenia lektorskie. W tym roku na pierwszy stopień kapłaństwa wstąpiło pięciu alumnów z II i III roku – German Miniotas, Damian Wróblewski, Dawid Strzałka, Grzegorz Wasiluk i Eliasz Shpak. Otrzymali oni prawo noszenia sutanny i sticharionu oraz przyjęli na siebie obowiązek codziennej, sumiennej lektury Pisma Świętego. W świątecznych nabożeństwach uczestniczyli wykładowcy, pracownicy, seminarzyści wraz przybyłą do nich rodziną i znajomymi oraz parafianie.

Świąteczną homilię wygłosił alumn III roku, lektor Michał Sacharczuk. Kaznodzieja zaakcentował szczególną rolę świątyni w życiu każdego chrześcijanina. Zwrócił uwagę zebranych na duchową konieczność czerpania z życia liturgicznego na wzór Bogurodzicy, dla Której dzieciństwo spędzone przy Świątyni Jerozolimskiej było początkiem wypełnienia jednego z najważniejszych proroctw starotestamentowych. Jak zauważył, „Maria, jako dziecko przekroczyła próg świątyni, by w dorosłości sama stać się świątynią Boga (…). My również stojąc i wzrastając w tej świątyni nie wiemy, do jakich przyszłych dzieł przygotowuje nas Bóg. Wierzymy jednak, że to trwanie pomoże nam zrozumieć wolę Bożą i to, do czego Pan nas powołał”.

Po Świętej Liturgii ze słowem do zebranych zwrócił się arcybiskup Jerzy. Hierarcha przybliżył historię i teologiczne znaczenie święta przez pryzmat trudu, jaki podejmuje każdy, kto na wzór trzyletniej Marii wstępuje po stopniach świątyni i ofiarowuje Bogu całe swoje życie. Arcybiskup Jerzy przyrównał świątynię jerozolimską do kaplicy seminaryjnej, której ściany pamiętają każdą wylaną w niej łzę i każdą wyszeptaną od parudziesięciu lat modlitwę. To w niej dorastały duchowo całe pokolenia duchownych, to ona przyczyniała się w wielkim stopniu do poznawania przez nich niepoznawalnej Prawdy – Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Arcybiskup Jerzy przekazał ojcowskie błogosławieństwo i świąteczne pozdrowienia od zwierzchnika polskiej Cerkwi, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy.

Rektor uczelni, ks. prof. Jerzy Tofiluk w imieniu społeczności Seminarium podziękował hierarsze za przybycie i przewodniczenie świątecznym nabożeństwom. Nowo wyświęceni lektorzy podziękowali Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Jerzemu za wprowadzenie ich na pierwszy stopień przygotowania do służby kapłańskiej.

Po śpiewie Mnogaja leta i zrobieniu pamiątkowych fotografii zebrani udali się na świąteczną agapę.

Relację filmową p. Romana Wasiluka z chirotesji lektorów można obejrzeć tutaj

Fragmenty Liturgii tutaj

lektor Grzegorz Wasiluk