Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

W dniu 27 września (14 września według starego stylu) Kościół prawosławny obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to jedno z dwunastu największych świąt prawosławnych. W tym dniu rektor naszego Seminarium obchodzi również rocznicę święceń kapłańskich.

W wigilię święta w Seminarium odbyło się całonocne czuwanie, podczas którego na środek cerkwi uroczyście została wyniesiona ikona Krzyża Świętego. Po zakończeniu nabożeństwa ks. rektor wygłosił do wiernych krótkie pouczenie, w którym wyjaśnił iż mimo, że święto to wydaje się mieć smutny charakter, to w rzeczywistości jest także radosne, gdyż dzięki męce krzyżowej możliwe stało się zbawienie ludzkości.

W dzień święta odsłużona została Boska Liturgia, której przewodniczył rektor seminarium ks. Jerzy Tofiluk, w asyście wykładowców uczelni ks. Artura Aleksiejuk, ks. Tomasza Stempy, ks. Adama Magruka i ks. Łukasza Leonkiewicza. Podczas nabożeństwa ks. Adam Magruk wygłosił homilię w której podkreślił znaczenie krzyża dla chrześcijan oraz wyjaśnił jego rolę w dziele zbawienia człowieka.

Pomimo, iż święto przypominało o męce i śmierci Zbawiciela dzień miał także radosne chwile. Właśnie w dniu Podwyższenia Krzyża Świętego rektor Seminarium ks. Jerzy Tofiluk obchodził 35-tą rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji wykładowcy Prawosławnego Seminarium Duchownego złożyli Jego Magnificencji życzenia oraz podarowali skromny prezent jako wyraz wdzięczności za trud włożony w zarządzanie tą uczelnią. Do życzeń dołączyli się także alumni.

W tym szczególnym dniu prorektor seminarium ks. Tomasz Stempa obchodził siódmą rocznicę święceń diakońskich.