Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Ogłoszenia

W dniu 1 października 2019 r. ks. dr Andrzej Baczyński odwołuje swoje zajęcia. Termin odpracowania zajęć w terminie późniejszym zostanie uzgodniony ze studentami.