Spotkanie absolwentów PSD rocznik 2012

Spotkanie absolwentów PSD rocznik 2012

17 czerwca br. miały miejsce uroczystości związane z jubileuszem dziesięciolecia zakończenia nauki w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Wydarzeniu przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa.

Głównym punktem jubileuszu była Święta Liturgia sprawowana przez rektora uczelni ks. Jerzego Tofiluka oraz absolwentów z roku akademickiego 2011/2012.

W czasie nabożeństwa śpiewał chór alumnów seminarium.

Po liturgii wzniesiono modlitwę dziękczynną, której przewodniczył metropolita Sawa. Jako młode duchowieństwo musicie być nieugięci w głoszeniu Słowa Bożego, a zarazem niezwykle czujni na grzech tego świata. Pamiętajcie, że jesteście pociągnięci do wielkiej odpowiedzialności za swoje życie i życie powierzonych wam wiernych – pouczył Eminencja.

W imieniu absolwentów głos zabrał ks. Piotr Hanczaruk. Eminencjo, z radością w sercu pragniemy złożyć wam dziękczynienie za duchową opiekę i wasze modlitwy. Dziękujemy przede wszystkim księdzu rektorowi za ojcowską troskę oraz cały proces edukacji i wychowania – podkreślił duchowny.

Na pamiątkę jubileuszu przekazana Alma Mater została łampada.

Absolwentami roku akademickiego 2011/2012 byli: ks. Marcin Chiliński, ks. Piotr Hanczaruk, ks. Marian Radziwon, ks. Remigiusz Sosnowy, ks. Igor Habura, ks. Jarosław Szczur, protodiakon Jan Tichoniuk, lektor Janusz Gładysz, lektor Piotr Ochrymiuk, lektor Arkadiusz Romaniuk oraz Łukasz Nikołajewicz.

Jego Eminencja w tym dniu pozdrowił również tegorocznych absolwentów, życząc im umacniania w wierze, wytrwałości w dalszym życiu oraz w służbie Bogu i Kościołowi.

Ks. dr Jarosław Szczur

Zdjęcia: G. Wasiluk i archiwum