Rozpoczął się Wielki Post

Rozpoczął się Wielki Post

Pierwszy tydzień świętego okresu Wielkiego Postu w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie upłynął w atmosferze głębokiej modlitwy. Każdego poranka i wieczorem sprawowane były wielkopostne nabożeństwa. W dni powszednie odprawiano jutrznie, godziny kanoniczne oraz wieczernię z obszernymi czytaniami zaczerpniętymi ze Starego Testamentu. Ponadto w środę i piątek odprawione zostały Liturgie Uprzednio Uświęconych Darów. Wszystkie poranne nabożeństwa wieńczyły, charakterystyczne dla tego okresu, litije za zmarłych.

Pierwsza sobota Wielkiego Postu jest dla alumnów Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie dniem wyjątkowym. W tym dniu po raz pierwszy od niedzieli przebaczenia win podczas nabożeństw wybrzmiewa radosna melodyka śpiewów liturgicznych. Jest to dzień, który zwieńcza trudy pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Zgodnie z przyjętą praktyką, w sobotę tę odbywają się także wielkopostne rekolekcje, w których uczestniczą studenci oraz wierni uczęszczający na nabożeństwa do seminaryjnej kaplicy.

Z błogosławieństwa J. E. Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, tegorocznym spowiednikiem seminarzystów został mianowany ks. prot. dr Andrzej Lewczak. Duszpasterz w swoim pouczeniu wprowadzającym zawarł wiele cennych refleksji dotyczących okresu Wielkiego Postu oraz istoty pokajania. „Teksty liturgiczne, pieśni, modlitwy, które są czytane w okresie Świętej Czterdziestnicy w naszych świątyniach, mają jeden zasadniczy cel. Tym celem jest obudzić w duszy każdego z nas skruchę, pomóc każdemu z nas wniknąć w tajemnicę swej duszy tak, aby każdy z nas mógł dostrzec swój własny, rzeczywisty stan duchowy, aby każdy z nas mógł dostrzec swój grzech. (…) Poprzez sakrament spowiedzi Pan Bóg ogarnia nas Swoją miłością, przebacza nam nasze grzechy i jednoczy nas z Cerkwią. Ale musi temu towarzyszyć poczucie własnej grzeszności oraz głęboka skrucha” – podkreślił ks. Andrzej.

Podczas jutrzni sprawowanej wszyscy obecni przystąpili do sakramentu spowiedzi. Po nabożeństwie przeczytana została reguła modlitewna przed przyjęciem Św. Komunii.

Sobotniej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. rektor prof. Jerzy Tofiluk w asyście ks. prot. Andrzeja Kuźmy, ks. prot. Tomasza Stempy i ks. Adama Magruka. W trakcie nabożeństwa z homilią do zebranych zwrócił się alumn trzeciego roku, lektor Roman Czapliński. Kaznodzieja podkreślił, że poprzez przystąpienie do Świętej Komunii człowiek jednoczy się z Chrystusem i staje się przeto częścią Jego życia, dostępuje możliwości życia życiem boskim. Po Liturgii ks. prof. Jerzy Tofiluk podziękował duchowieństwu i zebranym za wspólną modlitwę oraz rekolekcje. Dwudniowe spotkanie zwieńczyła wspólna agapa.

Tekst: lektor Radosław Szwedowski
Zdjęcia: Michał Sacharczuk