Pierwszy tydzień Wielkiego Postu w PSD

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu w PSD

“Nie odwracaj, Panie, oblicza Twego od Twego sługi, jako że cierpi on utrapienie! Pospiesz usłyszeć mnie i wybaw moją duszę!” – tymi słowami wielkiego prokimenonu na wieczerni w Niedzielę Przebaczenia Win (seropustną) rozpoczął się Wielki Post. Czas pokajania, duchowego oczyszczenia się i godnego przygotowania duszy do święta Zmartwychwstania Chrystusa. W tym okresie każdy człowiek powinien na ile to możliwe odciąć się od zgiełku codzienności, wyciszyć i zastanowić się nad swoimi grzechami.

Nieodłącznym elementem Wielkiego Postu, a w szczególności pierwszego tygodnia, są wielogodzinne nabożeństwa, które wg ks. Aleksandra Schmemanna ukazują prawdziwego ducha postu określonego „świetlistym smutkiem”. Wyjaśnia on ten termin w następujący sposób – nabożeństwa są długie i monotonne, czytania następują po sobie, a raz na jakiś czas kapłan wychodzi z prezbiterium modlić się przed zamkniętymi carskimi wrotami. Jednak z czasem zaczynamy zdawać sobie sprawę, że te smutne nabożeństwa napełniają nas duchowym spokojem, czujemy się szczęśliwi, dotykamy „innego świata”.

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu to także szczególny czas dla alumnów Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W seminaryjnej kaplicy pw. Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Marii Panny codziennie sprawowane były poranne i wieczorne nabożeństwa. W powszednie dni ks. rektor Jerzy Tofiluk sprawował jutrznie, godziny kanoniczne i wieczernie, ponadto w środy i piątki Liturgie Uprzednio Uświęconych Darów. Poranne nabożeństwa kończyła litija za zmarłych, a w piątek, zgodnie z tradycją zostało pobłogosławione koliwo. Alumni aktywnie uczestniczyli w nabożeństwach czytając, śpiewając i przysługując.

Zgodnie z praktyką w piątek wieczorem pierwszego tygodnia Wielkiego Postu alumni Seminarium przystępują do sakramentu spowiedzi. W tym roku z błogosławieństwa J. E. Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, spowiednikiem został mianowany ks. prot. dr Andrzej Lewczak. W swoim pouczeniu przed spowiedzią poruszył temat Wielkiego Kanonu Pokutnego św. Andrzeja z Krety, podkreślając, iż jego hymnografia nawołuje nas do przemiany życia. W sobotni poranek ks. rektor sprawował Liturgię św. Jana Złotoustego, na której wszyscy alumni przystąpili do Eucharystii. W swej homilii ks. rektor przypomniał zebranym, iż przystępując do Sakramentu Sakramentów, jednoczymy się z Chrystusem, otrzymując na ziemi przedsmak Królestwa Niebios oraz stajemy się pełnią Kościoła, jednym Ciałem Chrystusowym.

Tekst: lektor Rafał Łaszczuk, Grzegorz Wasiluk
Zdjęcia: Grzegorz Wasiluk