Paschalna wizyta Zwierzchnika Kościoła w Seminarium

Paschalna wizyta Zwierzchnika Kościoła w Seminarium

15 kwietnia 2017r ., w Wielką Sobotę Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski odwiedził Prawosławne Seminarium Duchowne.

Metropolitę powitali: rektor Seminarium ks. Jerzy Tofiluk, prorektor Seminarium ks. Tomasz Stempa, ks. Adam Magruk oraz wszyscy alumni. W kaplicy seminaryjnej Jego Eminencja zwrócił się w ciepłych słowach do studentów seminarium życząc im radości z okazji nawiększego święta chrześcijańskiego – Zmartwychwstania Chrystusa. Ks. Metroolita podkreślił znaczenie tego zbawczego wydarzenia dla wszystkich ludzi. Zaakcentował także odpowiedzialność jak spoczywa na alumnach, jako na przyszłych kapłanach. Szczególnie do serc seminarzystów trafiły słowa porównujące ich do współczesnych apostołów, których zadaniem jest głoszenie prawdy o Zmartwychwstałym Chrystusie.

W tym roku Jego Eminencja obchodzi dzień urodzin w Wielką Sobotę i z tej okazji wykładowcy wraz z alumnami złożyli Metropolicie najserdeczniejsze życzenia.

Na zakończenie wizyty każdy ze studentów otrzymał od Metropolity błogosławieństwo oraz symboliczne jajko wielkanocne.