Paschalna wizyta J.E. Metropolity Sawy

Paschalna wizyta J.E. Metropolity Sawy

27 kwietnia 2019 roku , w Wielką Sobotę, do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie przybył z corocznym paschalnym pozdrowieniem Zwierzchnik naszej Cerkwi, Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski.

Arcypasterza powitał rektor Seminarium ks. Jerzy Tofiluk w asyście prorektora ks. Tomasza Stempy i ks. Adama Magruka oraz wszyscy alumni. W wygłoszonym orędziu ks. Metropolita podkreślił wyjątkowość okresu, w którym obecnie się znajdujemy. Zwrócił uwagę zebranych na to, że Wielka Sobota jest ukoronowaniem całego okresu Wielkiego Postu, albowiem tego dnia Chrystus zstąpił do otchłani i zniszczył jej bramy, zwyciężając przy tym śmierć. Powinni o tym pamiętać szczególnie seminarzyści, którzy w swojej przyszłej pracy pasterskiej będą pierwszymi niosącymi światu światłość Zmartwychwstania. Swoje przemówienie Jego Eminencja zwieńczył przypomnieniem wspólnocie seminarium, że wszyscy jej członkowie stanowią rodzinę i zauważalne jest to zwłaszcza w noc Paschalną.

Na zakończenie wizyty wszyscy obecni otrzymali od Metropolity błogosławieństwo i wielkanocne jajko.